Miłki – Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski

Rys historyczny: Kościół w Miłkach jest najstarszym z zachowanych kościołów na Mazurach. Wzniesiono go w stylu gotyckim pod koniec XV w. jako budowlę na planie prostokąta z kruchtą po stronie południowej i zakrystią po stronie wschodniej. Wewnątrz podzielono kościół drewnianymi filarami na trzy nawy. Prezbiterium i nawę główną wieńczy sklepienie kolebkowe, zaś nawy boczne sklepienie półkolebkowe. W pierwszym okresie swego istnienia, kościół był użytkowany przez parafię katolicką. Po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego w 1525 r. przejęła go gmina ewangelicka. Z tego okresu zachowało się jedynie ośmioboczne prezbiterium. W 1656 r. kościół został spalony przez Litwinów bądź Polaków powszechnie branych za Tatarów. Odbudowa trwała trzynaście lat, jednak już dwa lata po pożarze, w 1658 kościół otrzymał dzwon. Prawdopodobnie wówczas, podczas odbudowy, do bryły kościoła dobudowano wieżę. Chorągiewka na jej zwieńczeniu nosi datę 1669 r.

Odpusty: MB Królowej Polski – 3 maja, MB Anielskiej – 2 sierpnia

Księgi parafialne: od 1948

 Adres:

Giżycka 47
11-513 Miłki

Msze święte:

8:30
10:00 (kaplica w Rudzie)
11:30
14:15 (kaplica w Marcinowej Woli)
—-
Dni powszednie: 17:00