„Miłosierdzie źródłem nadziei” – styczniowe spotkanie o Bożym miłosierdziu

We wtorek 22 stycznia 2018 r. o godz. 16.30 w siedzibie Caritas Diecezji Ełckiej miało miejsce kolejne spotkanie poświęcone tematyce Bożego miłosierdzia. Rozpoczęło się ono konferencją, którą wygłosił ks. dr Jacek Stefański – biblista, rekolekcjonista i duszpasterz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach. Po konferencji miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa koronką do Bożego miłosierdzia i Eucharystia z homilią.

Przybliżając orędzie Bożego miłosierdzia kapłan mówił o tym, że często brakuje nam nadziei i wydaje się, że nic nie możemy zrobić dla innych, a zwłaszcza dla osób odrzuconych i przekreślonych przez społeczeństwo. Ks. Jacek przypomniał, że „zawsze jest nadzieja, która wynika nie tyle z tego, że ta druga osoba jest otwarta lub nie na działanie Boże, ale ta nadzieja zawsze zaczyna się od nas”. Wiele zależy o tego, „ile jest we mnie dobrych słów, pokory, chęci dzielenia się tym, co otrzymałem od Boga – to jest początek nadziei” – mówił. Zachęcał, by czerpać wzór z Maryi, która jest „Matką Miłosierdzia”. I życzył, aby Maryja wspomagała nas w tym wszystkim, co dobre, abyśmy zawsze pamiętali, że łaska Boża jest tak wielka, że kruszy największe przeszkody.

Na zakończenie s. Tabita Staroszczak – przełożona domu i kierownik Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej – podziękowała wszystkim za obecność i wspólną modlitwę. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.

Przypominamy, że spotkania poświęcone tematyce Bożego miłosierdzia odbywają się raz w miesiącu (zwykle każdego 22). Najbliższe planowane jest 22 lutego 2019 r. o godz. 16.30. Poprowadzi je ks. Adam Żełobowski – duszpasterz Parafii pw. NMP Królowej Apostołów w Ełku. Serdecznie zapraszamy wraz ze wspólnotą Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

s.Tabita Staroszczak i ks. Ryszard Sawicki