Misterium Męki Pańskiej – słuchowisko

Dzień Męki Pańskiej. Zachęcam do rozważania Słowa Bożego w naszych domach. Poniżej link na którym będziemy mogli włączyć słuchowisko. Zachęcam do łączenia się za pośrednictwem radia, godziny emisji podane. Krzyżu Chrystusa, bądź pozdrowiony…

Ks. Mariusz Pawlina

 

Misterium Męki Pańskiej – słuchowisko