Młodzi artyści z „Białego” mieszkańcom DPS-u „Misericordia”

We wtorek, 28 maja 2019 r. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku. Obchody Ełckich Dni Rodziny były dobrą okazją do wspólnego świętowania. Wolontariusze zaprezentowali swoje zdolności aktorskie i muzyczne. Przedstawili widowisko pt. „Samotny, bo niekochany” ukazujące wartość rodziny w życiu człowieka. Była to opowieść o osamotnieniu, niezaspokojonych potrzebach: miłości, życzliwości i bliskości drugiego człowieka. Młodzież przygotowała przedstawienie pod kierunkiem p. Hanny Gutowskiej, nauczycielki religii i opiekunki SKC. W imieniu mieszkańców i pracowników Domu dziękujemy za wolontariuszom za zaangażowanie i wspólnie spędzony czas.