Młodzi pielgrzymi na spotkaniu z Papieżem Franciszkiem

W sobotę, 22 września prawie 500 młodych z naszej diecezji wzięło udział w spotkaniu młodych z papieżem Franciszkiem w Wilnie. Okazją do spotkania była wizyta Ojca Świętego na Litwie.

Przygotowania do wyjazdu rozpoczęły się tuż przed wakacjami. Do ostatnich chwil młodzi pytali o miejsca i plan spotkania. Grupy zorganizowane ruszyły z Ełku, Suwałk, Augustowa, Pisza i Giżycka. Na miejscu spotkaliśmy się z dobrą organizacją, co ułatwiło nam udział w wydarzeniu. Spotkanie z Ojcem Świętym poprzedziła ewangelizacja, która wzorowana była na wydarzeniach ze Światowych Dni Młodzieży. Mogliśmy wysłuchać świadectw, przyglądać się przedstawieniom ewangelizacyjnym, ale też wspólnie się modlić. W oczekiwaniu na papieża Franciszka plac wypełniła radosna atmosfera podniosłości tej chwili. Sam Jego przyjazd wywołał wiele radości, szczególnie wśród tych, którzy widzieli Go po raz pierwszy.

W słowie Ojciec Święty wzywał młodych do tego, aby nie szli samotnie przez życie. Nie pozwólcie, by świat przekonał was, że lepiej iść samotnie. Nie ulegajcie pokusie koncentrowania się na sobie, stawaniu się samolubnymi lub powierzchownymi w obliczu cierpienia, trudności lub przelotnego sukcesu. Podkreślił także, że życie prawdziwie piękne to te przeżyte z innymi ludźmi.

PIELGRZYMI Z DIECEZJI EŁCKIEJ NA SPOTKANIU Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM 22.09.2018 Wilno- Sprzeciwmy się temu indywidualizmowi, który oddziela nas od innych, czyni nas egocentrycznymi, zarozumiałymi, dbającymi tylko o swój wizerunek i dobrobyt – mówił papież.KSM Diecezji Ełckiej

Opublikowany przez Dzień Dobry Ełk Niedziela, 23 września 2018