Modlimy się za ofiary Stanu Wojennego

W środę 13 grudnia przypada już 36. rocznica tragicznych wydarzeń Stanu Wojennego. Dlatego też zachęcamy do szczególnej pamięci w modlitwie. W tym dniu podczas Mszy św. i nabożeństw nie może zabraknąć intencji za osoby represjonowane i ofiary stanu wojennego. Swoją modlitwą otoczmy osoby, które ucierpiały w wyniku represji reżimu komunistycznego w czasie PRL-u.

W trudnym czasie stanu wojennego Kościół odegrał ważną i wielką rolę. Pogrążonym w lęku i niepewności ludziom, dawał poczucie więzi i braterskiej miłości oraz konkretną, materialną pomoc. Za tę działalność władze komunistyczne szykanowały i prześladowały także księży.

W czasie stanu wojennego straciło życie ponad 100 osób. Internowano ponad 3 tysiące, a czasowo pozbawiono wolności ponad 10 tysięcy osób. Tysiące ludzi było represjonowanych i wyrzuconych z pracy za udział w protestach, popieranie podziemnej działalności „Solidarności”, a nawet za samą przynależność do związku.