Montaż słowno-muzyczny „Droga do wolnej Polski” – Filipów

 

W niedzielę, 18 listopada, po popołudniowej mszy w Kościele pw.

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Filipowie zaprezentowany

został montaż słowno-muzyczny pt. „Droga do wolnej Polski”. Jego

twórcami są członkowie Kapeli Ludowej Onegdaj z Filipowa, którzy

swoim występem przypomnieli okres, gdy Polska znajdowała się pod

zaborami, a nasi rodacy oddawali życie w walkach o niepodległość.

„Droga do wolnej Polski” to poruszające teksty przybliżające

uczucia Polaków żyjących w latach 1795-1918 – od III rozbioru po

Powstanie styczniowe, I Wojnę Światową i w końcu uzyskanie

Niepodległości, które wzbogacone zostały pieśniami patriotycznymi

granymi i śpiewanymi na żywo. W trakcie występu wierni usłyszeli

takie utwory jak „Pieśń Powstańców” z 1863 r., „Hymn

Sybiraka”, „Ojczyzno ma”, „Marsz Pierwszej Brygady” czy

„Dokąd idziesz Polsko”. Podniosłości i klimatu dodały także

przepiękne stroje, w które ubrani byli członkowie kapeli. Montaż

„Droga do wolnej Polski” nagrodzony został przez widzów oklaskami,

a proboszcz parafii, ks. Stanisław Kukowski podziękował Kapeli

Ludowej Onegdaj za wzruszający występ, który śmiało można wpisać

w program obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez

Polskę.

Kamil Gużewski

Fot.  Elżbieta Rogala