Msza św. dziękczynna z okazji 40-lecia wyboru kard. Karola Wojtyły na Papieża – Giżycko, 16.10.2018 r

16 października, w  kościele św. Brunona w Giżycku odbyła się Msza św. dziękczynna z okazji 40-lecia wyboru kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Kazanie do wiernych wygłosił zaproszony ks.  Wojciech Chmielecki, proboszcz parafii w Szymonce. Po Mszy odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wierni mieli możliwość ucałowania relikwii św. Jana Pawła II.

Jan Paweł II- wzór młodości

W dzisiejszym świecie, zwłaszcza wśród młodych, panuje przekonanie, że człowiekowi wszystko wolno, że jest społeczne przyzwolenie na czynienie zła i obojętność na cierpienie bliźniego. Młodzież coraz częściej jest zbyt leniwa, zbyt ospała, aby każdego dnia próbować zmieniać świat na lepsze. Jan Paweł II zawsze wychodził naprzeciw tym problemom i swoimi czynami pokazywał, że można i nawet trzeba  żyć inaczej, pełniej, piękniej. Całe życie Papieża Polaka jest doskonałą definicją młodości.

„Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro.” Jan Paweł II zawsze zachwycał wszystkich swoją gotowością do działania. W czasie swojego pontyfikatu odbył 104 zagraniczne podróże, beatyfikował ponad 1300 osób, zaś prawie 500 błogosławionych ogłosił świętymi.  Przy tym wszystkim zawsze pozostawał radosny i pełen energii. Pokazywał, że chrześcijanin powinien być znakiem radości, radości Bożej. Młodych zawsze zachęcał do pracy nad sobą, do stawiania sobie wysokich celów, do wymagania od siebie samego.

„Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości, tej miłości, w której człowiek staje się darem.” Jezus Chrystus tak bardzo ukochał człowieka, że złożył ofiarę z siebie samego na krzyżu.  Papież  na wzór samego Zbawiciela poświęcił całe swoje życie służbie Bogu i bliźniemu. Kochał każdego człowieka, bez wyjątku. Był darem dla innych. Zachęcał do pochylenia się nad każdym szczęśliwym czy nieszczęśliwym, zdrowym czy chorym, świętym czy grzesznikiem, chrześcijaninem  czy ateistą.  Prawdziwa miłość potrafi służyć, potrafi się poświęcać. Jedynie prawdziwie kochając, będziemy miłować także nieprzyjaciół. Kochać to znaczy przebaczać. Jan Paweł II głosił piękną naukę przebaczenia. Podobnie jak sam Chrystus wybaczył swojemu oprawcy. Wybaczał, kochał i zabiegał o jedność. Nie miały znaczenia podziały rasowe, religijne, kulturowe, liczyła się tylko Miłość. Jednoczył także młodzież. Zainicjował Światowe Dni Młodzieży. Wokół niego gromadzili się młodzi z całego świata i tworzyli piękną wspólnotę uczniów Jezusa.

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi obliczę ziemi, tej ziemi.” Ogromną łaską jest to, że możemy żyć w wolnym i niepodległym kraju. W tym roku mija sto lat od odzyskania niepodległości.  Jednak wolność nie jest dana nam na zawsze, trzeba o nią dbać i zabiegać. Jan Paweł II zawsze podkreślał wartość ojczyzny, wierności i patriotyzmu. Wzywał do miłości ojczyzny, do pamięci o historii naszego państwa oraz do wspólnej troski o przyszłość narodu. Szczególne  zwracał się do młodych: „Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją.”

Wśród wielu różnych głosów tego świata, wśród pokus i łatwych ścieżek pojawia się wołanie do wybrania drogi trudnej, ale prowadzącej do zbawienia. Takiego kroczenia przez życie uczył Papież Polak, nasz Papież.  Papież, który nie bał się być po prostu człowiekiem dążącym do świętości, człowiekiem, który potrafił pięknie żyć i pięknie umierać.

K. Ziółkowska