Msza św. Krzyżma w katedrze ełckiej

„Zgromadzeni w naszym Wieczerniku na Mszy św. Krzyżma pragniemy wyrażać Bogu Trójjedynemu wdzięczność za dar jakim zostaliśmy obdarzeni i zgłębiać tajemnicę kapłaństwa. Dzisiaj popatrzmy na siebie którzy uczestniczymy w potrójnej funkcji Chrystusa: prorockiej, kapłańskiej i królewskiej.” – powiedział w homilii podczas sprawowanej dziś Mszy Krzyżma bp Jerzy Mazur. Biskup ełcki przewodniczył w Wielki Czwartek uroczystej Eucharystii w katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku, do której przybyło ponad 200 kapłanów, siostry zakonne, nadzwyczajni szafarze Eucharystii, ministranci, lektorzy i chórki parafialne.

Biskup w swojej homilii odniósł się do trzech podstawowych funkcji prezbitera. Wyjaśnił je, odwołując się do konkretnych przykładów z życia kapłanów.

Kapłan jednoczy się z Chrystusem Prorokiem, przyjmuje odpowiedzialność za przepowiadanie słowa Bożego w czasie Mszy świętych, nabożeństw i na katechezie oraz wszędzie tam gdzie ludzie są otwarci na Słowo miłości, nadziei……Pan Jezus w sakramencie święceń obdarzył nas łaską uobecniania Jego Najświętszej Ofiary i obdarowywania Jego ludu niebieskim pokarmem – Jego Ciałem i Krwią. W tej misji nikt nie może zastąpić kapłana, a on sam nie może się od niej dyspensować…….Każdy kapłan powołany jest pełnienia funkcji królewskiej czyli pełnienia zadania pasterzowania, misji pasterskiej – to prowadzenie przez kapłana ludu Bożego do zbawienia. W wypełnianiu tej funkcji kapłan jest tym, który jest przewodnikiem do Królestwa Bożego, jest tym, który służy. Kapłan winien ciągle być w drodze, iść do człowieka, szukać człowieka tak jak Chrystus, który szuka zaginione owce” – mówił bp Mazur.

Ordynariusz Ełcki zaapelował do kapłanów diecezji ełckiej: „W wypełnianiu naszej posługi kapłańskiej, tworzenia wspólnoty uczniów wokół Chrystusa zmartwychwstałego, z zapałem słuchajmy Jezusa, który w nowy sposób uczy i uobecnia królowanie Boga. Miejmy świadomość naszych słabości, niedoskonałości i prośmy Ducha Świętego, by nas umacniał i pouczał.”

Dodał „Niech nasze pasterzowanie będzie w duchu nowej ewangelizacji. Szukajmy nowych metod, dróg dotarcia do człowieka. Głośmy tę samą Ewangelię, którą głosił Chrystus, Apostołowie, ale głośmy z nowym zapałem, entuzjazmem. Pasterzujmy z zapałem świętych i błogosławionych twórzmy wspólnotę uczniów wokół Chrystusa zmartwychwstałego, prowadźmy ludzi tej wspólnoty do zbawienia, do Nieba, do Królestwa Bożego.”

Bp Mazur wyjaśnił symbolikę olejów święconych podczas Mszy świętej Krzyżma: „Olej katechumenów wskazuje na pierwsze dotknięcie człowieka przez Chrystusa i Jego Ducha. Jest to dotknięcie wewnętrzne, za pośrednictwem, którego Pan przyciąga osobę blisko siebie a człowiek obiera drogę prowadzącą ku Chrystusowi; poszukuje wiary, poszukuje Boga… Olej namaszczenia chorych to widzialny symbol posłannictwa uzdrawiania ciała, duszy i ducha ludzkiego. Stanowi znak dobroci Boga, który kapłani zanoszą chorym… Najszlachetniejszy z olejów sakramentalnych, czyli krzyżmo – mieszaninę oliwy z oliwek i aromatów roślinnych. Olej ten związany jest z tradycją namaszczeń królów, kapłanów oraz proroków Starego Przymierza”.

Na zakończenie homilii Biskup podziękował kapłanom, szafarzom, lektorom i ministrantom za gorliwą i piękna służbę na rzecz Kościoła lokalnego i powszechnego. „Słowami papieża Franciszka z adhortacji „Christus vivit” – „Chrystus żyje”, pragnę wam wszystkim powiedzieć, że zmartwychwstały Jezus Chrystus wciąż jest przy was, jest z wami, czeka na was, potrzebuje waszego zapału i waszej wiary. Idźcie za Chrystusem, który jest „Drogą, Prawdą i Życiem” – On da wam swojego Ducha, da wam siłę, moc i wytrwałość” – życzył bp ełcki.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele wspólnot i ruchów złożyli na ręce biskupa ełckiego wszystkim kapłanom diecezji życzenia, aby poprzez posługę wzbudzali w człowieku pragnienie Boga, by byli świętymi kapłanami.

ks. kz / Ełk