Nadanie sztandaru OSP Mazury z parafii Cichy

W sobotę, 1.07.2017 r., w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Cichym, odbyła się uroczysta Msza Św., którą celebrował ks. proboszcz Jarosław Stopko.

Powodem tej uroczystej celebracji było dziękczynienie za 70-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazurach oraz poświęcenie i nadanie sztandaru tej jednostce strażackiej. W swej homilii ks. proboszcz nawiązał do historii i roli sztandaru oraz czynnym włączaniu się strażaków w życie parafii. Jako przykładowe posługi wymienił pomoc w organizacji procesji świątecznych czy pełnienie straży przy Grobie Pańskim.

Fundatorem sztandaru było lokalne społeczeństwo, które reprezentował Społeczny Komitet Fundatorski w składzie: wójt gminy Świętajno Andrzej Stanisław Kisiel, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku Jan Mróz oraz proboszcz Parafii Cichy ks. Jarosław Stopko.

Uroczystość, swoją obecnością uświetnili: prezes ZW ZOSP RP w Olsztynie, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, poczty sztandarowe, przedstawiciele różnych służb mundurowych powiatu oleckiego, miejscowych i sąsiednich władz gminnych, strażaccy sympatycy. Druga część uroczystości, po mszy św., przy ładnej pogodzie, odbyła się na zewnątrz świątyni. W programie, między innymi, odbyło się podniesienie flagi państwowej przy pomocy wysięgnika strażackiego samochodu bojowego, odśpiewano hymn państwowy, miały miejsce okolicznościowe meldunki, przemówienia, nadanie odznaczeń, wyróżnień, awanse na wyższe stopnie strażackie, wbijanie w drzewce poświęconego sztandaru pamiątkowych gwoździ, wręczenie sztandaru pocztowi sztandarowemu OSP Mazury, defilada z prezentacją otrzymanego sztandaru.

W trakcie uroczystości, jako były dyrektor Szkoły Podstawowej w Mazurach, miałem okazję zaprezentować związki strażaków z życiem lokalnej społeczności, a przede wszystkim z miejscową szkołą. Swoje słowa kierowałem szczególnie w stronę najstarszego wiekiem uczestnika uroczystości, który, pomimo dostojnego wieku i dolegliwości chorobowych, uczestniczył niestrudzenie w uroczystościach. Ten szczególny gość to były naczelnik OSP Mazury, pan Jan Bronikowski. Dzisiaj, przebywając w sali gimnastycznej, która była pierwszą salą na terenie gminy Świętajno, możemy wspominać społeczne zaangażowanie pana Bronikowskiego, jak i innych strażaków, przy rozpoczętej rozbudowie szkoły, szczególnie w pierwszym okresie prac. Szkoła współpracowała także z OSP Mazury poprzez udział uczniów w młodzieżowych drużynach pożarniczych (uczestniczyła nawet, z sukcesami, w zawodach bojowych na szczeblu krajowym, w Chorzowie) i konkursach Młodzież Zapobiega Pożarom. Były naczelnik OSP Mazury Jan Bronikowski, był także głównym wykonawcą przy budowie parafialnej kaplicy w Mazurach, w której odbyła się msza św. celebrowana przez ŚP ks. bpa Edwarda Samsela, który osobiście poświęcił rozbudowaną szkołę w Mazurach.

Historię powstania i funkcjonowania OSP Mazury opisał ks. Wojciech Guzewicz w swej książce „Parafia Cichy 1952 – 2009” – na stronach 172 – 173, 218 i 224.

Józef Skrocki, Mazury parafia Cichy

fot. Dorota Klewicka