Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dla p. Anny Andruszkiewicz z Wiżajn

Dnia 30 maja 2019 r. w warszawskim Zamku Królewskim Minister Kultury, Wicepremier prof. Piotr Gliński uroczyście wręczył Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” twórcom ludowym. Ta najważniejsza nagroda w Polsce przyznawana jest za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność, wspierającą tradycyjną kulturę regionalną została wręczona po raz czterdziesty czwarty. Jest to wyróżnienie w dziedzinie polskiej kultury ludowej o najwyższym prestiżu przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W tym roku uhonorowano tym szczególnym wyróżnieniem panią Annę Andruszkiewicz z Wiżajn. 96-letnia śpiewaczka i solistka ludowa otrzymała nagrodę w kategorii twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno – tanecznego. Warto wspomnieć, że wniosek o przyznanie mieszkance Wiżajn tegorocznej nagrody uzyskał jednogłośne poparcie jurorów. Organizatorami 44. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Instytut Muzyki i Tańca oraz Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło. Po raz kolejny udowodniono, że polska muzyka ludowa ma się dobrze oraz inspiruje kolejne pokolenia artystów.
Zaangażowanie i aktywna postawa Pani Anny Andruszkiewicz przyczynia się do popularyzacji i ożywienia lokalnej kultury ludowej, zaszczepiania w młodym pokoleniu autentycznego folkloru oraz rozpowszechniania wiedzy o naszym regionie w całej Polsce.
Wyjazd Pani Anny Andruszkiewicz do Warszawy zorganizowało i sfinansowało Starostwo Powiatowe w Suwałkach.
Składamy serdeczne gratulacje oraz wyrażamy ogromną wdzięczność za trud i pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej, za wkład w krzewienie rodzimych tradycji oraz ochronę autentycznych wartości kultury regionalnej.
Dziękujemy za wieloletnią promocję Powiatu Suwalskiego i życzymy Pani dużo zdrowia, długich lat życia i satysfakcji płynącej z pracy na rzecz tworzenia i ochrony kultury ludowej.