„Nasza Panama” w Ełku. Zaproszenie dla młodzieży

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zapraszamy młodych na rekolekcje, które odbędą się w dniach 24-27.01.2019 r. w Ełku. To propozycja przeżycia wspólnie czasu Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

Rekolekcje odbędą się pod hasłem „Oto ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego”, w łączności z młodymi w Panamie. Podczas tych kilku dni młodzi spotkają się z młodymi, z tymi, którzy szukają Boga i z tymi, którzy Boga już znaleźli. Przez dwie nocy uczestnicy spotkania nocować będą u rodzin, które na ten czas otworzą przed nimi drzwi swoich domów. Ostatnią noc młodzi spędzą w szkole. Wieczór ten wypełni modlitwa, świadectwa i dzielenie się przeżyciami ostatnich dni. Młodzi spotkają się także z Księdzem Biskupem, aby rozwiać swoje wątpliwości i zadać pytania, które wcześniej nie zostały wypowiedziane.

Rekolekcje skierowane są dla młodych w wieku 15-25 lat. Kosz organizacji przedsięwzięcia to 60 zł/os. Zapisy prowadzone są drogą mailową. Maila z podaniem imienia, nazwiska i parafii wysyłamy na adres mlodzielk@gmail.com, do 17 grudnia. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata 60 zł na konto KSM Diecezji Ełckiej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

Numer Konta: Bank BGŻ 26 2030 0045 11100000 0243 4240
Tytuł przelewu: DM Ełk – imię i nazwisko – parafia.
W odpowiedzi na zgłoszenie każdy uczestnik otrzyma kartę zgłoszeniową, którą należy dostarczyć do rejestracji w dniu rozpoczęcia spotkania. Więcej informacji pod mailem mlodzielk@gmail.com  oraz na profilu https://www.facebook.com/mlodziezelk/ i stronie www.genezaret.elk.pl

Czcigodnych Księży prosimy o rozpowszechnienie informacji o rekolekcjach wśród młodzieży.

Ks. Łukasz Różycki

Diecezjalny duszpasterz młodzieży