Niedziela „Ad Gentes” w Olecku

„Istotą ewangelicznego orędzia, które głosił Chrystus jest miłość. Doświadczenie Bożej miłości, ojcowskiej troski rodzi w naszych sercach poczucie bezpieczeństwa i szczęścia – powiedział w homilii bp Jerzy Mazur, w związku z przypadającą 8 marca Niedzielą „Ad Gentes”, obchodzoną po hasłem „Eucharystia i misje”. To również Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

Uroczystość odbyła się w Olecku, w parafii pw. NMP Królowej Polski. Transmitowana była przez TVP Polonia.  Zgromadziła liczne grono misjonarzy, kapłanów, sióstr zakonnych, misjonarzy świeckich oraz parafian. „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami uświadamia nam odpowiedzialność za głoszenie Chrystusa w świecie. Nawet jeśli nie wyjeżdżamy do krajów misyjnych, jesteśmy misjonarzami. Poprzez modlitwy oraz ofiary wspieramy misjonarki i misjonarzy w ich niełatwej posłudze. Razem z nimi dajemy chrześcijańskie świadectwo miłości Boga i bliźniego” – tłumaczył zgromadzonym bp Mazur.

Wielkie słowa wdzięczności bp. Mazur skierował właśnie pod adresem misjonarzy: „To im dzisiaj pragniemy wyrażać wdzięczność za ich gorliwość i odwagę, za ich zapał i entuzjazm dzielenia się wiarą, za niesienie miłości, świadczenia o miłości Boga do człowieka”.

Zauważył życiodajną moc Eucharystii, która dla każdego z nas jest budującą mocą i siłą. „Kontemplujemy tajemnicę Eucharystii, która umacnia nas w jedności z Chrystusem, buduje Kościół i jest źródłem misji. Niezależnie, czy jest sprawowana we wspaniałych świątyniach w Europie czy też skromnych i ubogich kościołach i kaplicach w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji lub Oceanii, jednoczy wierzących i pobudza do dzielenia się wiarą, ukazuje miłość Boga do człowieka i jest źródłem nadziei (…) Źródłem zaspokojenia naszych pragnień jest każda Eucharystia. Ona jest źródłem misji”.

Nawiązując do niedzielnych czytań liturgicznych, kaznodzieja porównał misjonarzy i misjonarki do Abrahama: „Podobnie jak Abraham, Każda misjonarka i każdy misjonarz usłyszał Boże wezwanie: „Wstań i idź”. Odpowiedzieli „TAK”, ufając Bogu, że jest z nimi. Opuścili swoją ziemię rodzinną, Ojczyznę i dzisiaj w 98 krajach świata, prawie dwa tysiące misjonarzy i misjonarek z naszej Ojczyzny pełni posługę misyjną.”.

Z racji przypadającego Dnia Kobiet ks. biskup podziękował właśnie im za dobro, które wnoszą w życie wspólnot Kościoła. Jednocześnie zapewnił „że są ważną i piękną twarzą Kościoła”. Przywołał postać dr Wandy Błeńskiej, świeckiej misjonarki, która pracowała wśród trędowatych w Afryce, a której proces beatyfikacyjny rozpocznie się 18 października w Poznaniu.

Rola świeckich w procesie ewangelizacji narodów również została zauważona przez ordynariusza ełckiego. „Uwierzmy jako uczniowie misjonarze, że głoszenie Słowa Bożego z pasją, dawanie świadectwa wiary z radością i niesienie miłości z zapałem, ma moc zburzyć nawet najwyższe mury i przezwyciężyć każdą obojętność”.

Po Mszy św. została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona śp. ks. inf. Edmundowi Łagódowi, byłemu proboszczowi parafii  pw. NMP w Olecku.

Uroczystość została uwieńczona spektaklem ewangelizacyjnym w wykonaniu parafian z Gołdapi zatytułowany „Zanieśmy światu miłość”, w reżyserii ks. Mariusza Pawliny.

Ks.kz