Niepodległość na znakach pocztowych

Pokaz filatelistyczny pod hasłem: „Oto Dziś dzień… Jubileusz Niepodległości Polski 1918 – 2018 w Wydawnictwach Pocztowych” będzie zaprezentowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku. Przygotowane unikalne już dziś eksponaty będzie można oglądać od 17 października 2018 r.

Prezentacja pochodzi z prywatnej kolekcji filatelistycznej ks. prał. Zygmunta Sędziaka, który tym razem pragnie zwrócić uwagę jak w latach 1918 – 2018 znaczki i znaki pocztowe były nośnikiem niepodległości. Serdecznie zapraszamy.