Nowa Adhortacja Apostolska Papieża Franciszka

Nowa Adhortacja Apostolska Papieża Franciszka!

„Gaudete et exultateˮ o powołaniu do świętości w świecie współczesnym.

Zapraszamy do czytania i realizowania – stawania się świętymi!

Adhortacja:  ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA GAUDETE ET EXSULTATE O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM