o. Jacek Szczepanik z Suwałk odznaczony Brązową Odznaką „Za zasługi dla sportu”

Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP oraz odznak ,,Za Zasługi dla Sportu”

24 października 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyły się dwie ważne uroczystości: wręczenia orderów i odznaczeń państwowych, nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i wręczenia odznak ,,Za Zasługi dla Sportu”.

Wyróżnieni otrzymali odznaczenia i odznaki z rąk Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki za wybitne osiągnięcia w kształtowaniu postaw młodego pokolenia, za pracę na rzecz sportu powszechnego i wyczynowego oraz za działalność na rzecz promocji Polski na arenie międzynarodowej. Obydwie uroczystości były okazją, by uhonorować osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju sportu i kształtowania postaw młodych ludzi oraz budowania silnych fundamentów dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych i zróżnicowanych form aktywności.

Podczas uroczystości uhonorowani zostali przedstawiciele szermierki, lekkiej atletyki, hokeja na trawie, kajakarstwa, pływania, siatkówki, sportów motorowych oraz łyżwiarstwa szybkiego. Wszystkie te osoby wspierają sport poświęcając mu swój czas i zaangażowanie, a także udzielając mu wsparcia finansowego.

Uroczystości wręczenia orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak ,,Za Zasługi dla Sportu” były okazją do spotkania w gronie przedstawicieli różnych środowisk i dyscyplin sportowych, osób z pasją, nauczycieli wychowania fizycznego i sportowców, których łączy wspólny cel jakim jest promowanie aktywnego trybu życia.

Odznaczenia i ordery, a także odznaki ,,Za Zasługi dla Sportu”, które zostały dzisiaj wręczone, to wyraz uznania za trud i osiągnięte sukcesy oraz symbol wdzięczności za zaangażowanie i postawę godną naśladowania.

Wśród wyróżnionych jest franciszkanin o. Jacek Szczepanik, u którego doceniono ponad 17 lat pracy społecznej na rzecz sportu. O. Jacek działa na rzecz piłki nożnej i piłki siatkowej, jest organizatorem wielu imprez sportowych. Przyczynił się do funkcjonowania lig parafialnych w diecezji kaliskiej, archidiecezji łódzkiej, w diecezji ełckiej. Posługując w parafii Bożego Ciała w Suwałkach zorganizował wiele turniejów w piłce nożnej halowej o zasięgu miejskim i diecezjalnym, zainicjował Mistrzostwa diecezji w piłce siatkowej o Puchar Ks. Biskupa Romualda Kamińskiego. Do realizacji zadań pozyskał miasto, otrzymując Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Suwałk oraz pozyskał sponsorów. Jest aktywny jako trener: szkoleni przez niego zawodnicy uczestniczyli z sukcesami w ponad 50 turniejach, zdobywając wielokrotnie mistrzostwo i wicemistrzostwo diecezji.

Brązowa Odznaka „Za zasługi dla sportu” została przyznana o. Jackowi na wniosek złożony przez Prezydenta Miasta Suwałk Pana Czesława Renkiewicza.

https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7930,Uroczystosc-wreczenia-orderow-i-odznaczen-panstwowych-nadanych-przez-Prezydenta-.html