Obchody 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II w Gołdapi

Mszą Świętą o godz. 18:00 pod przewodnictwem ks. dziekana Tomasza Lalaka w parafii NMP Matki Kościoła w Gołdapi rozpoczęły się obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Na liturgii obecne były poczty sztandarowe: poczet Akcji Katolickiej, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II.

Po Mszy Świętej rozpoczął się wieczór wspomnień „Ojcu Świętemu śpiewajmy” przygotowany przez młodych z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz ks. Mariusza Pawlinę. W dziękczynienie włączył się również zespół „Róże św. Elżbiety” pod przewodnictwem s. Salezji ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Giżycku. Młodzież opowiedziała życie św. Jana Pawła II, które rozpoczęło się sto lat temu. Nie zabrakło pieśni i piosenek papieskich, które wzruszyły zgromadzonych wiernych. Czuwanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim.

18 maja, w dniu urodzin Jana Pawła II cały dzień sprawowane były Msze Święte dziękczynne, a wieczorem odbyła się wieczór uwielbienia z Jezusem Eucharystycznym. Dziś wraz z całym Kościołem dziękowaliśmy Panu Bogu za życie św. Jana Pawła II. Rozpoczęliśmy wszystko godzinną adoracją w ciszy, następnie o 20:00 ks. Mariusz wraz z młodzieżą poprowadzili uwielbienie z Ojcem Świętym. O 21:00 przy biciu dzwonów odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i wysłuchaliśmy rozważania, które Jan Paweł II wygłosił na Jasnej Górze. 😇
Święty Janie Pawle II módl się za nami