Obchody dnia Patrona szkoły połączone z festynem rodzinnym w Woszczelach

W środę, 30 maja 2018r., w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach miały miejsce obchody Dnia Patrona połączone z festynem rodzinnym z okazji Dni Rodziny. Z okazji 8. rocznicy nadania imienia szkole uroczystości rozpoczęły się o godzinie 1000 mszą św. odprawioną w kościele parafialnym w Grabniku. Wzięła w niej udział cała społeczność szkolna, rodzice oraz mieszkańcy parafii. Ks. Proboszcz Krzysztof Karski w kazaniu nawiązał do sentencji ks. Twardowskiego umieszczonych na szkolnych sztandarach mówiąc: „W życiu należy kierować się mądrością i miłością zgodnie ze wskazaniem patrona szkoły–  „Kochać drugiego człowieka, oznacza wielką pracę nad sobą”.

Po mszy św. uczniowie ze szkoły w Woszczelach uroczyście odśpiewali hymn szkoły. Następnie zebrani w kościele mogli obejrzeć krótki montaż słowno- muzyczny upamiętniający sylwetkę i twórczość patrona szkoły, ks. Jana Twardowskiego. Występ przygotowała katechetka Wioletta Łukaszewicz.

O godzinie 1200 na placu szkolnym w Woszczelach rozpoczął się festyn rodzinny, na który przybyli rodzice i uczniowie szkoły oraz mieszkańcy najbliższej okolicy. Na wstępie głos zabrała Dyrektor SP w Woszczelach Beata Kirycka, która przywitała zaproszonych gości: Wójta Gminy Ełk , Tomasza Osewskiego, Sekretarza Gminy Ełk Krzysztofa Bronakowskiego oraz wszystkich obecnych, życząc im udanej zabawy i mile spędzonego czasu. Zachęciła uczestników festynu do brania udziału w przygotowanych przez pracowników szkoły i miejscowej świetlicy konkurencjach i zabawach integrujących rodziny i społeczność lokalną. Następnie uczniowie szkoły wystąpili z krótkim programem tanecznym, śpiewali piosenki i recytowali wiersze skierowane do wszystkich Mam i Ojców z okazji Dnia Matki i Ojca. Rodzice nagrodzili wykonawców gromkimi brawami, a Mamy były bardzo wzruszone. Obecni na festynie dorośli i dzieci mogli sprawdzić się w konkursie plastycznym “Polska Moja Ojczyzna”, który rozwijał wrażliwość estetyczną i odkrywał możliwości twórcze jego uczestników. Ważnym wydarzeniem sportowym był bieg dla „Niepodległej”, upamiętniający 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zwieńczeniem festynu było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Po tak ciekawie i aktywnie spędzonych godzinach, chętnych na przekąskę nie brakowało. Pani Dyrektor SP w Woszczelach podziękowała wszystkim za udział w imprezie, zaangażowanie i organizację.

Wioletta Łukaszewicz