Obchody Dnia Patrona Szkoły w Woszczelach

W piątek, 31 maja 2019r., w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach świętowano Dzień Patrona. Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym w Grabniku. O godzinie 10.00 ks. Proboszcz Krzysztof Karski odprawił Mszę świętą, w której wzięła udział cała społeczność szkolna, rodzice oraz mieszkańcy parafii. W czasie homilii ks. Proboszcz, nawiązując do charakteru uroczystości, wyjaśnił zgromadzanym ideę słów ks. Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” oraz „Boga się nie udowadnia, Boga się poznaje”. Podczas mszy świętej najmłodsi uczniowie szkoły przynieśli do ołtarza dary związane z patronem. Po mszy i wspólnym odśpiewaniu hymnu szkoły wybrani uczniowie, pod kierunkiem katechetki p. Wioletty Łukaszewicz, wystąpili z krótkim montażem słowno- muzycznym upamiętniającym sylwetkę i twórczość patrona, ks. Jana Twardowskiego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Beata Kirycka, która podziękowała rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi oraz parafianom za liczne przybycie na uroczystość z okazji Dnia Patrona Szkoły. Wręczyła nagrody zwycięzcom Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły. Pierwsze miejsce zajęła sześcioosobowa drużyna „Grzyby”. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna „Super Nova”, a na trzecim „Ekipa”. Na zakończenie dzieciom z okazji Dnia Dziecka życzyła samych radosnych chwil i sukcesów w nauce w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego.
Wioletta Łukaszewicz