Ochrona danych osobowych

W związku z nową Unijną regulacją odnośnie ochrony danych osobowych, Kościół dostosował swoje wewnętrzne prawo i wydał Dekret w sprawie ochrony danych (tekst w załączniku). Od 25 maja 2018 w Kościele stosujemy się do tego Dekretu.

Na mocy postanowień kościelnego Dekretu o ochronie danych osobowych w Diecezji Ełckiej z dniem 25 maja 2018 roku powołany został Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
p. o. Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ks. dr Marcin Maczan
pl. Katedralny 1
19-300 Ełk
tel. 87 621 68 04

Ełcka Kuria Diecezjalna
Pl. Katedralny 1     19-300 Ełk     POLSKA
tel. +48 87 6216802; fax. +48 87 6216803