„Ochrzczeni i posłani” – zapowiedź Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w diecezji ełckiej

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny to ewenement w skali historii i świata – ogłoszony po raz pierwszy w dziejach i skierowany do chrześcijan we wszystkich krajach świata. Jego idea jest prosta i globalna – chrześcijańska miłość ma czynić świat lepszym miejscem dla wszystkich jego mieszkańców.

Papież Franciszek, z okazji 100-lecia Listu apostolskiego „Maximum illud” Benedykta XV, ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Dokument Benedykta XV miał zachęcić wszystkich chrześcijan do poznawania i podejmowania odpowiedzialności za misje.

Tematem NMM są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Papież Franciszek zachęca, aby ten wyjątkowy czas stał się okazją do poznania bliżej problemów mieszkańców krajów misyjnych i podjęcia realnych działań – podążenia za herosami, którzy swoje życie poświęcili niesieniu Dobrej Nowiny.

Logo NMM przedstawia krzyż w kształcie kuli ziemskiej, symbolizujący więzi między narodami i współodpowiedzialność wszystkich ludzi za siebie nawzajem i za cały świat. Kolory (żółty, niebieski, czerwony, zielony i biały na przecięciu ramion) symbolizują pięć kontynentów.

Przeżyjmy owocnie ten wyjątkowy czas!

NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY
PAZDZIERNIK 2019 R. W DIECEZJI EŁCKIEJ

Kościół ełcki włącza się w przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zgodnie ze wskazaniami papieża Franciszka, Prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Fernando Filoniego i wypracowuje własne formy i propozycje dzia-łań ukierunkowanych na odnowienie i ożywienie ducha misyjnego.

Wszyscy ochrzczeni winni zaangażować się w przygotowywanie i przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny jest także wspaniałą szansą w diecezji ełckiej, by modlić się za misje, by obudzić i ożywić w wierzących odpowiedzialność misyjną, by umocniła się świadomość, że jesteśmy uczniami misjonarzami z chrztu świętego i bierzmowania, by poznać misjonarzy jako świadków wiary, by wspomóc misjonarzy i misjonarki.
Zachęcani jesteśmy by przygotowywać się i przeżywać ten Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w czterech wymiarach:
1.Osobiste spotkanie z Chrystusem żyjącym w Kościele: Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa osobista i wspólnotowa;
2.Świadectwo: święci, męczennicy misji i wyznawcy wiary, którzy pochodzą z Kościołów rozproszonych po całym świecie;
3.Formacja: biblijna, katechetyczna, duchowa i teologiczna związane z misją ad gentes;
4.Miłosierdzie dla misji: wsparcie finansowe dla placówek misyjnych oraz młodych Kościołów na terytoriach misyjnych.

Pragnę zaproponować byśmy przygotowywali się i przeżywali Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w parafiach, rodzinach i szkołach

I. PARAFIA

1. Osobiste spotkanie z Chrystusem
– Uroczyste Msze św. z homilią w niedziele i święta o tematyce misyjnej i pracy misjonarzy (z zachętą do wygłaszania codziennych homilii). Zaangażowanie we Mszach św. : wspólnot zakonnych, parafialnych rad duszpasterskich, wspólnot, stowarzyszeń i ruchów kościelnych, dzieci i młodzież. Komunia św. w intencji misji,
– w każdy piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji misji
i powołań misyjnych (od godz. 15.00 do Mszy św. wieczornej),
– Codzienne nabożeństwo różańcowe w intencji misji,
– Modlitwa indywidualna lub wspólnotowa. Koronka do Bożego Miłosierdzia,

2. Świadectwo. Uczmy się od świadków

– spotkania z misjonarzami, misjonarkami
– zapoznawanie się ze świadkami i męczennikami wiary w czasie nabożeństw różańcowych
– filmy o pracy misjonarzy i misjonarek

3. Formacja. Jako uczniowie misjonarze potrzebujemy stałej formacji misyjnej związanej z misją ad gentes (biblijna, katechetyczna, duchowa i teologiczna)

– homilia w niedziele i dni powszednie o tematyce misyjnej
– nabożeństwo różańcowe (czytanki październikowe)
– spotkanie z misjonarzami, misjonarkami
– filmy o tematyce misyjnej
– spotkania formacyjne we wszystkich wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach kościelnych winne być o tematyce misyjnej
– programy telewizyjne o tematyce misyjnej

4. Miłosierdzie na rzecz misji

– kształtowanie odpowiedzialności za misje
– dar serca złożony na tacę na Papieskie Dzieła Misyjne (Niedziela Misyjna)
– dodatkowe ofiary składane będą przekazane na ten cel i dla naszych misjonarzy fideidonistów pochodzących z diecezji ełckiej jako pomoc w ich pracy z biednymi, potrzebującymi, pracy z dziećmi, młodzieżą na misjach. Dzięki naszej pomocy misjonarze mogą nieść nadzieję i pociechę potrzebującym.

II. RODZINA

1. Osobiste spotkanie z Chrystusem w rodzinie

– wspólne czytanie Pisma Świętego,
– Modlitwa w rodzinie. Przynajmniej dziesiątek różańca w gronie rodziny ofiarowany w intencji misji, misjonarzy, o powołania misyjne.
– Modlitwa osobista. Koronka do Bożego Miłosierdzia.

2. Świadectwo

– rozmowy o misjonarzach jako świadkach wiary
– Zapoznawanie się ze świadkami wiary, misjonarzami poprzez czytanie literatury misyjnej, czasopism misyjnych, katolickich w tym także Martyrii
– filmy o pracy misjonarzy i misjonarek

3. Formacja. Jako uczniowie misjonarze potrzebujemy formacji misyjnej związanej z misją ad gentes
– wysłuchanie katechezy o tematyce misyjnej prowadzonej przez biskupów z Komisji EP ds. Misji a transmitowanej przez Radio Maryja w każdą sobotę o godz. 8.30 (powtórka: godz. 17.00);
– homilie o tematyce misyjnej wygłaszane na Mszach św. w każdą niedzielę, transmitowanych przez TVP 1, telewizję „TRWAM”, Radio Maryja, Polskie Radio i inne środki społecznego przekazu.
– w ramach spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych w rodzinach zachęcam by podejmować temat: misyjność Kościoła, Jestem uczniem misjonarzem z chrztu świętego. Jak realizować powołanie misyjne?
– Korzystanie z literatury misyjnej, czasopism misyjne, filmów misyjnych

4. Miłosierdzie na rzecz misji

– rodzina pomaga rodzinie z Aleppo w Syrii lub w Sudanie czy naszym misjonarzom fideidonistom i pochodzących z diecezji ełckiej jako pomoc w ich pracy z biednymi, potrzebującymi, pracy z dziećmi, młodzieżą na misjach,

III. SZKOŁA

1. Osobiste spotkanie z Chrystusem

– w czasie katechez ukazywanie posłania misyjnego według relacji czterech Ewangelistów
– modlitwa w czasie katechezy za misje i zachęcanie do modlitwy indywidualnej za misje
– zachęcanie do zaangażowania się w parafii, do udziału we Mszach św., adoracji i modlitwie różańcowej, koronką do Miłosierdzia Bożego
– zachęcanie do zaangażowania się w program w rodzinie

2. Świadectwo. Uczmy się od świadków

– ukazywanie świadków wiary w czasie każdej katechezy, życie i działalność misjonarzy i misjonarek
– zachęcanie do korzystania z książek, czasopism, Martyrii
– filmy o misjonarzach

3. Formacja misyjna uczniów misjonarzy

– organizacja konkursów o tematyce misyjnej i zachęta do wzięcia udziału w konkursie „Mój szkolny kolega z misji”.
– przygotowywanie dzieci do kolędowania misyjnego w czasie Bożego Narodzenia i do II Kongresu Misyjnego – 1czerwca 2020
– prowadzenie katechez o tematyce misyjnej zawartych w specjalnym dodatku na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny (Misyjne Materiały Liturgiczne)
– inicjowanie wśród dzieci Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Kół Misyjnych, Ognisk Misyjnych

4. Miłosierdzie na rzecz misji

– dzieci pomagają dzieciom z krajów misyjnych poprzez naszych misjonarzy fidei donum i pochodzących z diecezji ełckiej dla ich pracy z biednymi, potrzebującymi, dziećmi na misjach,

IV. EWANGELIZACJA NA ULICACH

– Ewangelizacja w głównych miejscach miast i miejscowości prowadzona przez poszczególne wspólnoty, stowarzyszenia i ruchy kościelne (II i III niedziela października)

Ponadto zachęcam by:
1. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny był wspaniałą okazją przede wszystkim dla kapłanów, osób konsekrowanych i liderów różnych grup działających w parafiach, do wejścia w szeregi Papieskiej Unii Misyjnej, stania się jej członkiem. Z całego serca zachęcam. W czasie spotkań rejonowych będzie okazja wejścia w szeregi PUM
2.Katecheci zaangażowali się w inicjowanie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Kółek i Ognisk misyjnych w parafiach, przygotowania Kolędników misyjnych. Tutaj jest wielka rola katechetów, katechetek oraz kapłanów zaangażowanych w katechizację.

II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej.
Hasłem są słowa: OCHRZCZENI I POSŁANI W MOCY DUCHA

II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej będzie miał miejsce w Ełku:

19 października – stacja dorosłych i młodzieżowa.
20 października – zaangażowanie się wszystkich wiernych w parafiach w przeżywanie stacji kongresowej. Katecheci winni przygotować z dziećmi i młodzieżą spektakle misyjne, zaangażować się w liturgię Mszy św. Czyńmy raban misyjny w parafiach.

Stacja dziecięca będzie miała 3 etapy.
I etap – to cały miesiąc październik. W czasie katechez w szkole przygotować dzieci do kolędowania misyjnego w okresie świątecznym,
II etap – to misyjne kolędowanie od 26 grudnia do 6 stycznia. Orszak Trzech Króli jest wspaniałą okazją do zaangażowania dzieci i młodzieży w kolędowanie, jasełka.
III etap to 1 czerwca 2020 w Ełku – II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej – stacja dziecięca

plik do pobrania: NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY

 

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka
na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.