„Ochrzczeni i posłani” – zapowiedź Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w diecezji ełckiej

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny to ewenement w skali historii i świata – ogłoszony po raz pierwszy w dziejach i skierowany do chrześcijan we wszystkich krajach świata. Jego idea jest prosta i globalna – chrześcijańska miłość ma czynić świat lepszym miejscem dla wszystkich jego mieszkańców.

Papież Franciszek, z okazji 100-lecia Listu apostolskiego „Maximum illud” Benedykta XV, ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Dokument Benedykta XV miał zachęcić wszystkich chrześcijan do poznawania i podejmowania odpowiedzialności za misje.

Tematem NMM są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Papież Franciszek zachęca, aby ten wyjątkowy czas stał się okazją do poznania bliżej problemów mieszkańców krajów misyjnych i podjęcia realnych działań – podążenia za herosami, którzy swoje życie poświęcili niesieniu Dobrej Nowiny.

Logo NMM przedstawia krzyż w kształcie kuli ziemskiej, symbolizujący więzi między narodami i współodpowiedzialność wszystkich ludzi za siebie nawzajem i za cały świat. Kolory (żółty, niebieski, czerwony, zielony i biały na przecięciu ramion) symbolizują pięć kontynentów.

Przeżyjmy owocnie ten wyjątkowy czas!

Przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w diecezji ełckiej

Kościół ełcki włącza się w przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zgodnie ze wskazaniami papieża Franciszka, Prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Fernando Filoniego i wypracowuje pewne własne formy i propozycje działań ukierunkowanych na odnowienie i ożywienie ducha misyjnego.
Wszyscy ochrzczeni winni zaangażować się w przygotowywanie i przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

A. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny jest wspaniałą szansą w diecezji ełckiej, by modlić się za misje, by obudzić i ożywić w wierzących odpowiedzialność misyjną, by umocniła się świadomość, że jesteśmy uczniami misjonarzami z chrztu świętego i bierzmowania. Przeżywajmy ten czas w wymiarze:

1. Osobiste spotkanie się z Chrystusem. Zachęcam do czytania Pisma świętego w domach rodzinnych, w rodzinach, do uczęszczania na Msze święte i ofiarowania Komunii św. w intencjach misji, do modlitwy różańcowej osobistej i uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych, modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencjach misji i misjonarzy.
2.Uczmy się od świadków. Zachęcam do spotykania się ze misjonarzami świadkami, poznawania z literatury misyjnej męczenników za wiarę, misjonarzy i misjonarki, którzy obecnie głoszą Chrystusa.
3. Jako uczniowie misjonarze potrzebujemy stałej formacji misyjnej. Korzystajmy z katechez o tematyce misyjnej, które będą głoszone przez biskupów, kapłanów, katechetów. Włączmy się także w katechezy głoszone przez biskupów a transmitowane przez Radio Maryja w każdą sobotę października o godz. 8.30.
4.Miłosierdzie dla misji. Zachęcam do daru serca, do pomocy materialnej, którą przekażemy naszym misjonarzom fideidonistom, misjonarzom i misjonarkom pochodzącym z naszej diecezji a pracujących na misjach, by mogli wspomagać najbiedniejszych z najbiedniejszych: biedne i chore dzieci, biedne rodziny, bezdomnych i wykluczonych oraz najbardziej potrzebujących. Dzięki naszej pomocy misjonarze mogą nieść nadzieję i pociechę potrzebującym.

Ponadto zachęcam by:
1. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny był wspaniałą okazją przede wszystkim dla kapłanów, osób konsekrowanych i liderów różnych grup działających w parafiach, do wejścia w szeregi Papieskiej Unii Misyjnej, stania się jej członkiem. Z całego serca zachęcam. W czasie spotkań rejonowych będzie okazja wejścia w szeregi PUM
2.Katecheci zaangażowali się w inicjowanie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Kółek i Ognisk misyjnych w parafiach, przygotowania Kolędników misyjnych. Tutaj jest wielka rola katechetów, katechetek oraz kapłanów zaangażowanych w katechizację.

B. Główne celebracje związane z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym w diecezji ełckiej, w miesiącu październiku:

– 1.10.2019 r. Ełk – Karmel – godz. 7.00 – rozpoczęcie uroczystą Mszą św. Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w klasztorze Sióstr Karmelitanek w uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji
– 1.10.2019 r. Ełk, katedra – godz. 18.00 Msza św.
W tym dniu we wszystkich parafiach inauguracja Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.
– 3.10.2019 r. WSD Ełk – inauguracja roku akademickiego w WSD w Ełku
-11.10.29019 r. – Jasna Góra, spotkanie maturzystów. Apel Jasnogórski
-13.10.2019 r. Ełk, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – Dzień Papieski
-15.10.2019 r. – Suwałki, spotkania rejonowe kapłanów
-16.10.2019 r. – Orzysz, spotkania rejonowe kapłanów
-17.10.2019 r. – Ełk, spotkania rejonowe kapłanów
– 19.10.2019 r. – Ełk – II Diecezjalny Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej (stacja dorosłych i młodzieżowa)
-20.10.2019 r. – II Diecezjalny Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej w parafiach, wspólnotach zakonnych
-28.10.2019r. – Ełk, katedra – Msza św. Transmitowana przez TV Trwam i Radio Maryja, Rozmowy niedokończone temat „Powołanie misyjne”
– 31.10.2019 r. – Ełk katedra – zakończenie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

Bp Jerzy Mazur SVD

Biskup Ełcki

plik do pobrania:  Katecheci – Nadzwyczajny Miesiac Misyjny.org