Odeszli do Pana

W  styczniu 2018 r. po nagrodę do Pana odeszło pięciu Kapłanów naszej diecezji. 

Śp. Ks. prał. FRANCISZEK ROGOWSKI

Zm. 4 stycznia 2018 roku, w 88. roku życia i 62. roku kapłaństwa.

Kapelan Jego Świątobliwości; Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej (obecnie Sejneńsko-Wigierskiej).

Były Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym. Wcześniejsze placówki: Dąbrówka Kościelna, Zuzela, Ostrów Mazowiecka – Wniebowzięcia NMP, Raczki, Ostrołęka – św. Antoniego Padewskiego, Kolno – św. Anny, Wigry.

Ks. Rogowski Franciszek, s. Antoniego i Walerii z d. Polkowska, ur. 10 marca 1930 r. w Kątach, obecnie parafia Łoje, wcześniej zaś przynależał i ochrzczony został w par. Trójcy Przenajświętszej w Burzynie (d. łomżyńska),

Lata dziecięce spędził przy rodzicach na wsi. Szkoła Podstawowa w Nadborach, przerwana z powodu wybuchu wojny w 1939 roku. Naukę kontynuował prywatnie. Jak wspomina Franciszek lata okupacji niemieckiej były dość ciężkie, musiał pracować i nie miał dużo czasu na naukę. Po wojnie w 1945 został zaliczony w poczet uczniów pierwszej klasy Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, które ukończył egzaminem i świadectwem dojrzałości.

Zamiar zostania w przyszłości kapłanem towarzyszył Franciszkowi, już w czasach Liceum. Jego starszy brat, Stanisław został kapłanem w 1950 roku. Kiedy Franciszek otrzymał małą maturę, napisał prośbę o przyjęcie do Niższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, ale nie został tam przyjęty z powodu braku miejsc. We wrześniu 1951 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży

Wyświęcony na kapłana w Łomży, dnia 8 grudnia 1956 r. przez Bpa Czesława Falkowskiego.

Pracował najpierw jako wikariusz:  Dąbrówka Kościelna – par. św. Anny (1957-1958 d. łomżyńska), Zuzela – par. Przemienienia Pańskiego (1958-1961 d. łomżyńska), Ostrów Mazowiecka – par. Wniebowzięcia NMP (1961-1962 d. łomżyńska), Raczki – par. Przenajświętszej Trójcy (1962-1966), Ostrołęka – św. Antoniego Padewskiego (1966-1971 d. łomżyńska), Kolno – par. św. Anny (1971-1973 d. łomżyńska); jako proboszcz: Wigry par. Niepokalanego Poczęcia NMP (1973-1987).

W ramach dekanatu suwalskiego pełnił następujące funkcje:

– dekanalny referent do spraw duszpasterstwa rolników

– dekanalny duszpasterz kobiet

– dekanalny ojciec duchowny

W uznaniu zasług pracy na parafii wigierskiej, a szczególnie zasługi przy rekonstrukcji kościoła i całego zespołu pokamedulskiego – w 1985 r. otrzymał od Biskupa Łomżyńskiego, Juliusza Paetza, godność kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej

Z dniem 1 lipca 1987 roku – mianowany administratorem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym a z dniem 16 listopada 1987 – został pełnoprawnym proboszczem parafii Bargłowskiej. W posłudze tej godne odnotowania są: troska o parafian, odbudowanie wież kościoła, dobre gospodarzowanie, gościnność.

W ramach dekanatu augustowskiego wcześniej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa pełnił następujące funkcje:

– wicedziekan dekanatu Augustowskiego,

– dekanalny referent Trzeźwości

W 1994 r w uznaniu zasług dla diecezji, na prośbę bpa Wojciecha Ziemby, Biskupa Ełckiego, odznaczony watykańskim tytułem Kapelana Jego Świętobliwości.

Z dniem 1 sierpnia 1999 r. przeszedł na emeryturę i pozostał w Bargłowie Kościelnym, zamieszkując w budynku parafialnym.

Ks. prał. Franciszek Rogowski zmarł dnia 4 stycznia 2018 roku w Szpitalu w Augustowie. Przeżył prawie 88 lat życia i 62 lata posługi kapłańskiej.

Uroczystości żałobne miały następujący przebieg:

Niedziela, 7 stycznia

godz. 16.45 – wystawienie trumny z ciałem śp. ks. prał. Franciszka Rogowskiego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym

godz. 17.00 – Msza św. żałobna pod przewodnictwem ks. inf. Antoniego Kochańskiego; homilia – ks. prał. Władysław Podeszwik, kolega kursowy śp. ks. prał. Franciszka Rogowskiego

Poniedziałek, 8 stycznia

godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego. Homilia – ks. kan. dr Antoni Skowroński, Rektor WSD w Ełku, pochodzący z parafii Bargłów Kościelny

Po Mszy św. nastąpił pochówek na cmentarzu w Bargłowie Kościelnym.

 

Śp. Ks. kan. MIECZYSŁAW BĘBENEK

Zm. 10 stycznia 2018 roku, w 79. roku życia i 56. roku Kapłaństwa.

Kanonik zasłużony Konkatedralnej Kapituły Sambijskiej.

Były Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygałach. Wcześniejsze placówki: Szczytno, Młynary, Wieliczki, Węgorzewo – Św. Ap. Piotra i Pawła, Banie Mazurskie – Żabin, Winda.

Ks. Mieczysław Bębenek, s. Stanisława i Teresy z d. Wieciech; urodzony – w Leszczynie 25 lutego 1939 r.; ochrzczony 5 marca 1939 roku w parafii pw. św. Małgorzaty w Trzcianie k/ Bochni.

Rodzina pochodzenia była religijna, o dobrej opinii. Do 1946 roku był pod opieką rodziców, potem Szkoła Podstawowa w Leszczynie i Państwowe Liceum – Gimnazjum Ogólnokształcące w Bochni.

Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1956. Myśl o wstąpieniu do Seminarium towarzyszyła już przed wyborem Liceum, później została wzmocniona na rekolekcjach po maturalnych w Sędziszowie u Ojców Kapucynów.

1956 – nie przyjęty do Seminarium Duchownego w Tarnowie z powodu braku miejsc, złożył dokumenty do Seminarium Duchownego w Olsztynie, gdzie został przyjęty wraz z Józefem Kowalczykiem, późniejszym Nuncjuszem Apostolskim i Prymasem Polski. Ukończył formację seminaryjną i przepisane prawem egzaminy i dnia 14 stycznia 1962 roku w Konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie został wyświęcony na kapłana przez ks. Biskupa Józefa Drzazgę, sufragana Olsztyńskiego.

Na pierwszą placówkę duszpasterską ks. Mieczysław został posłany do Szczytna, następnie pracował w Młynarach, Wieliczkach, Węgorzewie – par. św. Apostołów Piotra i Pawła, w Pasymiu i w Baniach Mazurskich z siedzibą w Żabinie, gdzie był samodzielnym duszpasterzem, a z czasem Rektorem Wikariatu Wieczystego. Po 11 latach pracy w Żabinie ks. Mieczysław w roku 1977 został mianowany administratorem parafii Winda.

W roku 1989 ks. Mieczysław Bębenek został obdarzony godnością kanonika honorowego Konkatedralnej Kapituły Sambijskiej w Gołdapi, zaś z dniem 1 września 1989 roku został proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Drygałach, gdzie pracował do 15 sierpnia 2003 roku.

Od roku 2005 ks. kan. Mieczysław Bębenek zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Augustowie, gdzie pomimo choroby i trudności poruszania się na wózku inwalidzkim starał się pomagać w duszpasterstwie parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie.

Ks. Mieczysław Bębenek zmarł w Ełku, dnia 10 stycznia 2018 roku, w 79. roku życia i 56. roku Kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w następującym porządku:

Czwartek, 11 stycznia

– przewiezienie ciała z Ełku do Augustowa

Piątek, 12 stycznia

– godz. 12. – Msza św. żałobna w Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

– po Mszy św. przewiezienie ciała do Drygał

– godz. 17.00 – Msza św. żałobna w Kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygałach

Sobota, 13 stycznia

godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygałach

Homilię okolicznościową wygłosił kolega kursowy, ks. inf. Adolf Setlak.

Po Mszy św. trumna z ciałem Kapłana została złożona na cmentarzu w Drygałach.

 

Śp. Ks. kan. JERZY ZĄBEK

Zm. 14 stycznia 2018 roku, w 82. roku życia i 57. roku Kapłaństwa.

Kanonik zasłużony Konkatedralnej Kapituły Sambijskiej.

 

Były Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Turośli. Wcześniejsze placówki: Dobre Miasto, Olsztynek, Durąg, Miłki, Krzyżanów, Barciany, Banie Mazurskie – Żabin, Karolin, Wiśniowo Ełckie.

Ks. Jerzy Ząbek, s. Mariana i Zofii z d. Orłowska, ur. 20 stycznia 1936 r. w Magnuszewie Dużym, parafia Szelków (wcześniej diec. Płocka, obecnie diec. Łomżyńska). Okres dziecięcy spędził przy rodzicach; przeżył okres wojny i okupacji hitlerowskiej, ojciec został postrzelony przez żandarmów. Po zakończeniu wojny Jerzy uczęszczał do Podstawowej Szkoły w Szelkowie, udzielał się jako ministrant w Parafii.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej marzeniem jego było wstąpić do Niższego Seminarium Duchownego w Płocku, ale z powodu braku miejsc nie został przyjęty. Zaczął więc uczęszczać do Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim, które ukończył świadectwem dojrzałości w roku 1955. Jak sam pisał po maturze, pragnął wstąpić do Seminarium, aby „zostać księdzem i przyczynić się do rozszerzenia wiary i aby pełnić zaszczytny, lecz trudny obowiązek kapłański”. Realizując to pragnienie w roku 1955 złożył dokumenty do Warmińskiego Seminarium Duchownego w Olsztynie, gdzie został przyjęty i otrzymał niezbędną formację intelektualną i duchową. W seminarium miał opinię prawego i pracowitego.

Święcenia Kapłańskie otrzymał w Olsztynie dnia 9 kwietnia 1961 r., z rąk Bpa Tomasza Wilczyńskiego, Biskupa Warmińskiego.

Posługę kapłańską ks. Jerzy Ząbek pełnił w następujących placówkach duszpasterskich: jako wikariusz: Dobre Miasto (1961-1966), Olsztynek (1966-1967), Durąg (1967-1968), Miłki (1968-1970), Krzyżanów (1970-1973), Barciany (1973-1977). W 1977 roku został mianowany wikariuszem współpracownikiem parafii Banie Mazurskie w samodzielnym wikariacie Żabin, z czasem po utworzeniu w Żabinie parafii, był jej administratorem i proboszczem. W roku 1989 Biskup Warmiński bp Edmund Piszcz, obdarzył ks. Jerzego Ząbka godnością Kanonika Honorowego Sambijskiej kapituły Kolegiackiej.

W roku 1995 ks. kan. Jerzy Ząbek został mianowany proboszczem w parafii Karolin, gdzie pracował do roku 1998. W związku z coraz częstszymi kłopotami zdrowotnymi, w roku 1998 ks. Jerzy otrzymał urlop zdrowotny, a po nim w roku 2001 został mianowany proboszczem w parafii Wiśniowo Ełckie. Stamtąd z dniem 4 października 2001 roku został przeniesiony do parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Turośli, najpierw w charakterze pomocy duszpasterskiej, później administratora (od 14 listopada 2001) i od 1 lipca 2002 roku proboszcza parafii. W Turośli ks. kan. Jerzy Ząbek pracował aż do swojej emerytury, która rozpoczęła się z dniem 1 lipca 2008. Wówczas to, ks. Jerzy przeniósł się do rodzinnego Magnuszewa, gdzie pod opieką najbliższych dożył swoich ostatnich chwil.

Ks. kan. Jerzy Ząbek po długiej i wyczerpującej chorobie zmarł 14 stycznia 2018 roku, w 82. roku życia i 57. roku Kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe zostały odprawione w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Szymona i Tadeusza w Szelkowie (diec. łomzyńska):

Poniedziałek, 15 stycznia

– wprowadzenie ciała do kościoła parafialnego

– godz. 18.00 – Msza św. żałobna za śp. ks. kan. Jerzego Ząbka

Wtorek, 16 stycznia

– godz. 14.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego

Po Mszy św. trumna z ciałem Kapłana została złożona na cmentarzu parafialnym.

 

 

Śp. Ks. kan. ZDZISŁAW STANISŁAW GRABOWSKI

Zm. 17 stycznia 2018 roku, w 68. roku życia i 41. roku Kapłaństwa.

Kanonik Honorowy Konkatedralnej Kapituły Sambijskiej.

Były Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach. Wcześniejsze placówki: Morąg – św. Józefa, Pasłęk – św. Józefa, Giżycko – św. Brunona, Wieliczki,
Olecko – Podwyższenia Krzyża Św., Wieliczki, Olecko-Lesk, Szpital Rejonowy w Olecku.

Ks. Zdzisław Stanisław Grabowski, s. Mieczysława i Stanisławy z d. Grabowska, ur. 3 listopada 1950 r. w Liplasie, ochrzczony 19 listopada 1950 w par. Niegowić, archidiec. Krakowska.

Zdzisław pochodził z rodziny wielodzietnej robotniczo-chłopskiej, był najstarszym z rodzeństwa. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Gdowie, a następnie ukończył 9 klasę w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącego.

Był ministrantem, lektorem i psałterzystą w parafii. W roku 1966 wstąpił do Seminarium Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie, gdzie odbył postulat. Następnie przebywał w scholastykacie w Tarnowie, gdzie ukończył pozostałe 2 klasy, zaś ostatnią klasę licealną ukończył z powrotem w Liceum w Gdowie. W 1971 roku złożył dokumenty do Warmińskiego Seminarium Duchownego w Olsztynie, gdzie został warunkowo przyjęty. Pomimo tego, iż jego parafią rodzinną była Niegowić Zdzisław związał się mocną z bliską jego domu rodzinnego parafią Gdów i tam również spędzał urlopy i praktyki kleryckie. Opinie o kleryku Zdzisławie były pozytywne, potwierdzające jego pobożność, zdyscyplinowanie i pracowitość.

Dopełniając wszystkie zaległe i przepisane prawem egzaminy został dopuszczony do święceń kapłańskich, których udzielił w Olsztynie bp Józef Drzazga, Biskup Warmiński, dnia 7 lipca 1977 roku.

Posługę duszpasterską spełniał najpierw jako wikariusz w następujących parafiach: św. Józefa w Morągu (1977), św. Józefa w Pasłęku (1977-1978), św. Brunona w Giżycku (1978-1981), Narodzenia NMP w Wieliczkach (1981), Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku (1981-1982).

Z dniem 28 listopada 1982 roku został mianowany administratorem nowoutworzonej parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach, gdzie pracował do roku 1990. W roku 1989 Biskup Warmiński, Bp Edmund Piszcz obdarzył ks. Zdzisława Grabowskiego godnością Kanonika Honorowego Sambijskiej kapituły Kolegiackiej w Gołdapi.

W latach 1990-1995 ks. kan. Zdzisław Grabowski pełnił urząd proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Wieliczkach, lecz ze względu na stan zdrowia i powiększające się obowiązki duszpasterskie poprosił o zmianę i obsługiwał jako rektor Samodzielny Ośrodek Duszpasterski w  Lesku (1995), a następnie jako administrator wrócił do parafii pw. św. Stanisława BM w Szczecinkach (1995-1998). Kłopoty zdrowotne były przyczyną rezygnacji z urzędu proboszcza parafii w Szczecinkach, jak również podjętej później posługi kapelana Szpitala Rejonowego w Olecku (1998-2005).

Ks. kan. Zdzisław Grabowski powrócił w swoje rodzinne strony i tam leczył się pozostając na rencie chorobowej.

Pan Życia i Śmierci powołał do siebie śp. ks. kan. Zdzisława Stanisława Grabowskiego dnia 17 stycznia 2018 roku, w 68. roku życia i 41. roku Kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Gdowie k. Bochni (diec. krakowska), 20 stycznia 2018 roku (sobota), o godz. 11.00. Msza św. pogrzebowa zgromadziła najbliższych, Kapłanów archidiecezji krakowskiej, diecezji ełckiej, warmińskiej i elbląskiej.

 

Śp. Ks. kan. EDWARD GRABAREK

Zm. 18 stycznia 2018 roku, w 72. roku życia i 47. roku Kapłaństwa.

Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej.

Były Proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Prawdziskach. Wcześniejsze placówki: Reszel, Orneta, Nidzica, Górowo Iławeckie, Iława, Rożyńsk Wielki.

Ks. Grabarek Edward, s. Józefa i Haliny Leokadii z d. Cybulska, ur. 5 lipca 1946 r. w Malborku, ochrzczony dnia 11 sierpnia 1946 w par. św. Jana Ewangelisty w Malborku. Pochodził z rodziny silnie religijnej, o chrześcijańskiej atmosferze, do kościoła chodził wspólnie z rodzicami. W Malborku uczęszczał do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego, które ukończył w roku 1965. Od wczesnych lat dziecięcych towarzyszyła mu myśl, aby poświęcić się służbie Bożej, do matury był ministrantem. Miał opinię człowieka pilnego i skupionego, który budująco wpływał na innych.

W 1965 roku Edward Grabarek złożył dokumenty do Warmińskiego Seminarium Duchownego w Olsztynie, gdzie został przyjęty i otrzymał niezbędną formację intelektualną i duchową.

Święcenia Kapłańskie otrzymał w Malborku dnia 19 czerwca 1971 r., z rąk Bpa Jana Obłąka, Biskupa Pomocniczego Warmińskiego.

Posługę kapłańską ks. Edward Grabarek pełnił najpierw jako wikariusz w następujących placówkach duszpasterskich: św. Ap. Piotra i Pawła w Reszlu (1971-1975), św. Jana Chrzciciela w Ornecie (1975-1978), Niepokalanego Poczęcia NMP w Nidzicy (1978-1980), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie Iławeckim (1980-1981), Niepokalanego Poczęcia NMP w Iławie (1981-1982).

W 1982 roku, dnia 1 lipca ks. Edward został mianowany wikariuszem ekonomem wikariatu wieczystego w Rożyńsku Wielkim, a od 3 października 1982 roku administratorem i proboszczem nowoutworzonej parafii pw. św. Szczepana w Różyńsku Wielkim. Posługiwał tam do roku 2005, kiedy to z dniem 1 sierpnia został mianowany proboszczem św. Andrzeja Apostoła w Prawdziskach.

W roku 1992 nastąpiła reforma administracyjna Kościoła w Polsce i ks. Edward Grabarek został wcielony do nowopowstałej diecezji ełckiej. Dnia 19 grudnia 1992 roku Biskup Ełcki, Bp Wojciech Ziemba obdarzył ks. Edwarda Grabarka godnością Kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej. Ze względów zdrowotnych w roku 2013 ks. kan.; Edward Grabarek odszedł z parafii w Prawdziskach i przeszedł na emeryturę. Ostatnie lata swojego życia spędzał w rodzinnym mieście, w Malborku.

Po długiej i ciężkiej chorobie, dnia 18 stycznia 2018 roku ks. kan. Edward Grabarek odszedł po nagrodę do Pana w 72. roku życia i 47. roku Kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe zostały odprawione w kościele parafialnym pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku (diec. elbląska) w poniedziałek, 22 stycznia o godz. 11.00, pod przewodnictwem Bp. Józefa Wysockiego, Biskupa Pomocniczego Seniora Diecezji Elbląskiej, w obecności kapłanów diecezji ełckiej, warmińskiej i elbląskiej.

Pochówek nastąpił bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu komunalnym w Malborku.

 

Requiescat in pace

Ks. Marcin Maczan

Kanclerz Kurii