„Odpowiadając na krzyk i wołanie biednych” – czerwcowe spotkanie o Bożym miłosierdziu

W sobotę, 22 czerwca 2019 r., o godz. 16.30 w siedzibie Caritas Diecezji Ełckiej miało miejsce kolejne spotkanie poświęcone tematyce Bożego miłosierdzia. Rozpoczęło się ono konferencją, którą wygłosił ks. dr Ryszard Sawicki, wicedyrektor ełckiej Caritas. Przypomniał on wizytę apostolską Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezji ełckiej, koncentrując się na jego homilii wygłoszonej 8 czerwca 1999 r. w Ełku. Kapłan przywołał słowa Papieża: „Krzyk i wołanie biednych domaga się od nas konkretnej i wielkodusznej odpowiedzi”. Uruchomiły one „wyobraźnię miłosierdzia” i pomogły nam budować więź solidarności z ubogimi poprzez dzieła miłosierdzia na rzecz osób potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia.

Po konferencji miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa koronką do Bożego miłosierdzia i Eucharystia z homilią. Odwołując się do tekstów biblijnych, kaznodzieja tłumaczył, że nasze słabości mogą stać się okazją do wzywania Bożej pomocy: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12,9). Zachęcał do zaufania Bożej opatrzności: „Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy” (Mt 6,34).

Na zakończenie Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia podziękowały wszystkim za obecność i wspólną modlitwę. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez Siostry i Mieszkanki Domu Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Ełku.

Przypominamy, że spotkania poświęcone tematyce Bożego miłosierdzia odbywają się raz w miesiącu – zwykle każdego 22. Najbliższe planowane jest po wakacjach, czyli we wrześniu.