Odprawy katechetyczne w diecezji ełckiej

„Pragnieniem naszym jest, by wszyscy postępowali w sposób godny Boga. Niech wasz przekaz zawsze będzie jasny, klarowny i zgodny z Ewangelią. Miejcie odwagę wypełniać tę misję do której zostaliście powołani. Czasami trzeba iść pod prąd” – mówił bp Jerzy Mazur do katechetów diecezji ełckiej w ełckiej katedrze, podczas Mszy św. sprawowanej z okazji inauguracji nowego roku szkolnego. Od 28 do 30 sierpnia trwają tzw. odprawy katechetyczne. Spotkania takie odbyły się już w Piszu, Giżycku, Olecku, Ełku. Kolejne – to odprawa dla katechetów w Suwałkach i Augustowie.

Biskup w homilii przypomniał, jak wiele czasu poświęcił Chrystus na głoszenie Bożego Słowa i jak wielką wagę przywiązywał do jednoznaczności przekazu. Hierarcha zwrócił szczególną uwagę na zagrożenia tego świata. „W ostatnich czasach pojawiają się fałszywi nauczyciele, którzy mamią ludzi świetlanymi wizjami szczęścia bez odpowiedzialności, bez wymagań, bez Kościoła, bez Boga. Często młody człowiek idzie za tym, co jest łatwe i przyjemne, ale później tego żałuje. Jesteśmy świadkami profanacji, szerzenia się ideologii gender, ideologii LGBT, szerzącej się „tęczowej zarazie”, ośmieszania wartości chrześcijańskich, ośmieszania krzyża” – mówił ordynariusz.

„Jako katecheci jesteście powołani do wypełnienia misji w Kościele. Niech wasz przekaz zawsze będzie jasny, klarowny i zgodny z Ewangelią. Nie lękajcie się tej trudnej misji, miejcie odwagę dawać świadectwo waszej wiary i mówić rzeczy niepopularne. Miejcie odwagę przeciwstawiania się ideologiom narzucanym przez edukację. Miejcie odwagę przeciwstawiania się profanacjom Eucharystii, krzyża, Wizerunkom Matki Najświętszej. Miejcie odwagę wypełniać tę misję do której zostaliście powołani. Czasami trzeba iść pod prąd. To zadanie wypełnicie nie własną mocą, ale mocą Ducha Świętego tylko wtedy, kiedy dacie się prowadzić Duchowi Świętemu” – nawoływał bp Mazur.

Wszystkim katechetom wyraził wdzięczność za cały miniony rok katechetyczny, za dobro, które czynili i za to, że nie opuścili uczniów, młodzieży w czasie egzaminów.
Jednym ze wskazań dla nauczycieli religii pasterz diecezji zalecał: „Żeby katechizować, ewangelizować trzeba autentycznie ukochać tego człowieka, któremu chcę mówić o Jezusie. Kluczem do serca młodego człowieka jest autentyczna postawa miłości. Tak to czyńcie, by ich ręce, ramiona pokrywały się z rękami i ramionami Chrystusa. Tak to czyńcie, aby jak najpełniej wprowadzać młodych w tę świadomość, że ich ręce są potrzebne Bogu, aby dokonywały się dzieła Boże w świecie. Niech wasze nauczanie pomaga uczniom upodobniać się do Chrystusa i naśladować Chrystusa. Pragnieniem naszym jest, by wszyscy postępowali w sposób godny Boga, postępowali zgodnie z Ewangelią”.
„Niech towarzyszy wam świadomość, że w tym co czynicie, jest z wami Bóg” – mówił biskup.

Bp Mazur w czasie konferencji, w Ełckiej Kurii Diecezjalnej, nt. Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego nawiązując do posłania Chrystusa: Idźcie i głoście, zachęcał aby wyjść do ludzi z Ewangelią, dobrym słowem i czynem. „Październik 2019 roku to ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego „Maximum illud”. Ma to być czas do obudzenia wierzących do odpowiedzialności za misje. Działania mają być oparte na czterech filarach: słowie, świadectwie, formacji i wsparciu materialnemu misji” – tłumaczył.

Pasterz zaprezentował kalendarz miesiąca misyjnego zarówno wymiarze ogólnokościelnym, jak i w diecezji ełckiej. „Istotą tego czasu jest by program działalności misyjnej dotarł pod strzechy, a nie zatrzymał się tylko w wybranych centrach” – mówił biskup.

Jedną z ważniejszych dat w diecezji ełckiej to 19 października 2019 r. Wtedy odbędzie się II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej. Będzie to stacja dla dorosłych i młodzieży. Następnego dnia, w niedzielę działania misyjne mają odbyć się we wszystkich parafiach. Stacja kongresowa dla dzieci będzie miała miejsce 1 czerwca 2020 r. Ordynariusz zachęcał słuchaczy, aby już w październiku przygotowali akcję Kolędników Misyjnych. Następnie od 26 grudnia do 6 stycznia odbywać się będzie kolędowanie.

Zwrócił uwagę, że nie kto inny, ale właśnie katecheta powinien być tą osobą, która poderwie „młodych kanapowych” i podając im terenowe buty wyruszy z nimi w drogę, przeżyje z nimi przygodę wiary, dzieląc się osobistym doświadczeniem bliskości Pana. Katecheci zostali zapoznani też z kierunkiem działań duszpasterskich na nowy rok szkolny. Zostały podane terminy pielgrzymek oraz informacje o szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego.

Rejonowe spotkania katechetyczne wprowadzają katechetów i nauczycieli religii w szkole w tematykę zajęć podejmowaną podczas danego roku szkolnego. Są także czasem duchowego przygotowania, którego zwieńczeniem jest specjalne błogosławieństwo biskupa diecezjalnego.

W diecezji ełckiej katechezę prowadzi 320 katechetów świeckich, ponad 100 kapłanów i 30 sióstr zakonnych.

rr