Odpust pod oleckim krzyżem

W życiu każdej wspólnoty parafialnej mają miejsce takie wydarzenia, których zadaniem jest zgromadzenie, zjednoczenie oraz prowadzenie ku Bogu. Dzisiejszego dnia w Diecezjalnym Sanktuarium Krzyża Świętego w Olecku miały miejsce uroczystości odpustowe Podwyższenia Krzyża Świętego, gdyż takie wezwanie nosi nasza parafia. Głównej sumie odpustowej o godz. 13:00 przewodniczył i homilię wygłosił Jego Magnificencja ks. kan. dr Antoni Skowroński – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.

Ksiądz Rektor w homilii podkreślił, że krzyż jest nie tylko znakiem niezmiernego cierpienia Chrystusa, ale przede wszystkim znakiem zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Kaznodzieja podkreślił także dużą rolę ks. prałata Stanisława Tabaki w rozwinięcie kultu krzyża naszego Zbawiciela na oleckiej ziemi.

Ks. prałat Andrzej Jaśko, proboszcz parafii, na początku uroczystości, powitał i pozdrowił wszystkich Parafian, Gości oraz pielgrzymów z Suwałk, Bakałarzewa, Judzik, Wieliczek, Lesku, Siejnika i Gołdapi. Tak, jak każdego roku, dzięki dobroci Parafian, z wielką życzliwością i gościną pątnicy zostali zaproszeni do wspólnej modlitwy oraz radości przy wspólnym stole.

Parafianie przygotowywali się do uroczystości odpustowych poprzez dwudniowe rekolekcje. Poprowadził je, przy pomocy Ducha Świętego, ks. Mariusz Pawlina – student Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jak ewangeliczny siewca, siał Słowo Boże mocno trafiające do naszych serc.

Dziękujemy Bogu za wspaniałe uroczystości odpustowe i już dzisiaj zapraszamy wszystkich za rok, by wspólnie uczcić krzyż Chrystusowy na naszej oleckiej ziemi.

xpl