Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niewidomych i Słabowidzących

 

W dniach 8-9 września 2017 r. osoby niewidome i słabowidzące z diecezji ełckiej uczestniczyły w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Osób Niewidomych i Słabowidzących do Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Lublinie. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa „Idźcie i głoście – jesteście posłani”. Pątnicy brali udział w nabożeństwach oraz konferencjach przygotowanych na poszczególne dni.

Centralnym punktem spotkania w sobotę była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył abp Stanisław Budzik. W wygłoszonej homilii przypomniał on historię archikatedry lubelskiej, a przede wszystkim cudownego obrazu Matki Bożej Płaczącej. Mówił o nim, przytaczając fragmenty wiersza ks. Jana Twardowskiego, pt. „Niewidoma dziewczynka”. „Maryja jest zawsze blisko. Blisko tych, którzy cierpią, tych, których trzeba bronić, ochraniać, umacniać” – podkreślał abp S. Budzik. Nawiązał również do osoby służebnicy Bożej, Matki Elżbiety Czackiej, która po utracie wzroku jeszcze gorliwiej angażowała się w prowadzenie innych do Chrystusa. Założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i rozpoczęła pracę wśród osób niewidomych ucząc, że powinni oni stać się szczególnymi apostołami Bożej miłości, szczególnie dla ludzi zdrowych, którzy mają oczy, a nie widzą. „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze trzeba ogarnąć i przyjąć sercem” – powiedział abp S. Budzik, parafrazując słowa Antoina de Saint-Exupéry’ego.

Organizatorem pielgrzymki, która odbywa się co dwa lata do sanktuariów w całej Polsce, było Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych. W tym roku do Lublina przybyło ok. 1300 osób, które do swoich domów przyjęli wierni z lubelskich parafii. Grupa osób niewidomych i słabowidzących z diecezji ełckiej, licząca łącznie 80 osób, została zorganizowana dzięki zaangażowaniu Prezesów Kół Polskiego Związku Niewidomych w Ełku i Suwałkach – Alicji Bieleckiej i Krystynie Wasilewskiej, którym serdecznie dziękujemy. Po kilka osób było także z Kół PZN w Piszu, Giżycku i Olecku. Należy dodać, że grupa pielgrzymkowa z diecezji ełckiej nieco wydłużyła swój wyjazd i zwiedziła także piękne okolice Lublina, m.in. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, niemiecki obóz koncentracyjny w Majdanku, Muzeum Wsi Lubelskiej (jeden z największych skansenów w Polsce), Kazimierz Dolny i Nałęczów.ks

ks. dr Ryszard Sawicki

diecezjalny duszpasterz niewidomych i słabowidzących