„Ojczyzno ma…” – patriotyczno-edukacyjny wyjazd wolontariuszy SKC

W dniach 23-28 kwietnia br. młodzi wolontariusze – laureaci konkursów: „Szkolne Koło Caritas Roku 2018” i „Wolontariusz – moje miejsce w Ojczyźnie” – wzięli udział w podróży do Rosji i na Białoruś. Fundatorem wycieczko-pielgrzymki był p. Andrzej Zadrożny, właściciel firmy Pol-Foods – marki Sotelli. W wyjeździe uczestniczyła grupa młodzieży ze szkół podstawowych w Białej Piskiej, Janówce i Rożyńsku Wielkim oraz z Zespołu Szkół nr 1 w Ełku wraz z opiekunami. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD, Biskup Ełcki.

Do Rosji udaliśmy się przez Litwę i Łotwę. Pierwszym zwiedzanym miastem był Smoleńsk. Pan Borys Kowaliow – nasz przewodnik – oprowadził nas po mieście, w którym podziwialiśmy piękne cerkwie. Spotkaliśmy się również z ojcem Ptolemeuszem Kuczmikiem – franciszkaninem, który od wielu lat prowadzi jedyną, rzymsko-katolicką parafię w Smoleńsku.

Następnie udaliśmy się do miejsca, w którym 10 kwietnia 2010 r. doszło do katastrofy lotniczej prezydenckiego tupolewa. Obecnie ten teren zabezpieczony jest wysokim płotem i obowiązuje tam zakaz wstępu. My mogliśmy tam wejść tylko dlatego, że nasza wizyta była wcześniej zgłoszona, a delegacji przewodniczyła Pani Joanna Strzelczyk – konsul RP w Smoleńsku. Modliliśmy się wspólnie przy tablicy upamiętniającej ofiary tej tragedii. Wszyscy byliśmy bardzo poruszeni tą wizytą.

Z miejsca katastrofy lotniczej w Smoleńsku pojechaliśmy do lasu katyńskiego, gdzie spoczywa blisko 22 tys. pomordowanych przez NKWD w 1940 r. Polaków. Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce zaprezentowała tu niezwykle poruszający montaż słowno-muzyczny. Następnie uczestniczyliśmy w Mszy św. w intencji ofiar ludobójstwa, którzy w dowód wierności Ojczyźnie złożyli najwyższą ofiarę życia. Eucharystii przewodniczył ks. dr Ryszard Sawicki – wicedyrektor ełckiej Caritas, a homilię wygłosił ks. kan. dr Tadeusz Białous – proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku i duszpasterz harcerzy.

Kolejnym etapem naszej wycieczko-pielgrzymki było przekroczenie granicy rosyjsko-białoruskiej i przyjazd do Mińska. Stolicę Białorusi zwiedzaliśmy z Panem Zmicierem Jackiewiczem. Zobaczyliśmy tu Prospekt Niepodległości (główną ulicę), stare miasto, piękne cerkwie i kościoły, siedzibę parlamentu, gmachy uniwersyteckie, a także Wyspę Łez z pomnikiem upamiętniającym żołnierzy, którzy zginęli w Afganistanie.

W drodze z Mińska do Grodna udaliśmy się do Baranowicz w obwodzie brzeskim. Nawiedziliśmy tu Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, które jako proboszcz wybudował obecny Biskup Ełcki Jerzy Mazur SVD. Modliliśmy się tutaj o potrzebne łaski dla naszego Pasterza. Udało się nam także nawiązać stąd kontakt telefoniczny z Księdzem Biskupem, który udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa.

Następnym miejscem naszego zwiedzania było Zaosie k. Nowogródka, gdzie przyszedł na świat Adam Mickiewicz. Obecnie znajduje się tu muzeum poświęcone naszemu narodowemu wieszczowi. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej zaprezentowali mini akademię poświęconą A. Mickiewiczowi. W programie wyjazdu nie mogło zabraknąć krótkiego pobytu nad jeziorem Świteź, znanym z Mickiewiczowskich ballad.

Ostatnim punktem wycieczko-pielgrzymki było Grodno. Zwiedzaliśmy tu najważniejsze  zabytki tego miasta, m.in. zamek, kościoły i cerkwie oraz stare miasto. Pod pomnikiem Elizy Orzeszkowej młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku snuła refleksję poświęconą przesłaniu naszej rodaczki, która spędziła w Grodnie część swojego życia i została tu pochowana po śmierci. Ostatniego dnia, w niedzielny poranek, uczestniczyliśmy w Mszy św. w katedrze św. Franciszka Ksawerego.

Wyjazd miał charakter wybitnie patriotyczno-edukacyjny. Miłość Ojczyzny, jej historia i kultura to nie tylko książkowa wiedza o niej. To także miejsca naszej narodowej martyrologii. To pamięć, która tworzy tożsamość… Z całego serca wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować wycieczko-pielgrzymkę do miejsc związanych z polskim dziedzictwem narodowym, a szczególnie Panu Bogdanowi Uhrynowi, właścicielowi Biura Podróży Variustur.

ks. Ryszard Sawicki