Olimpiada Teologiczna na szczeblu diecezjalnym rozstrzygnięta

 

W środę 7 marca 2018 r. odbył się etap diecezjalny XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej. W diecezji ełckiej do tego etapu zakwalifikowało się 25 laureatów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej diecezji. Hasłem tegorocznej edycji Olimpiady są słowa: „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu papieży Benedykta XVI i Franciszka”. Nad przebiegiem Olimpiady czuwał ks. dr Wojciech Kotarski, dyrektor Wydziału Katechetycznego oraz Małgorzata Chrobak.

Tym razem młodzież musiała wykazać się znajomością nauczania Benedykta XVI oraz obecnego papieża Franciszka. Do rywalizacji przystąpiło 19 uczniów, niestety ze względu na zachorowania niektórzy laureaci etapu szkolnego nie dotarli.

Przed rozpoczęciem zmagań licealistki z Suwałk mówiły, że chociaż udział w olimpiadzie religijnej nie jest może popularny, to dla nich stanowi możliwość oderwania się od codziennych obowiązków. „W Olimpiadzie uczestniczę z własnego pragnienia, ale rzeczywiście wśród znajomych spotykam się z zaskoczeniem, a nawet obojętnością. Uważam, że czas przygotowań i pracy nad zagadnieniami dają możliwość spojrzenia na wiarę jeszcze z innej strony” – wyjaśnia Sylwia Berus. W ocenie Anny Mickiewicz, tegoroczny materiał był łatwiejszy niż w ubiegłym roku. „Udział w Olimpiadzie jest również mobilizacją do poznawania nauczania papieży. Myślę, że to, co Benedykt XVI pisał o poszanowaniu praw i godności człowieka jest stale aktualne” – podkreśla licealistka.

Zarówno młodzież jak i organizatorzy przyznali, że pytania były wymagające, a Olimpiadę uznano za trudną. Do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w terminie 5 – 7 kwietnia 2018 r. w Łodzi, zakwalifikowali się laureaci diecezjalnej Olimpiady, a w diecezji ełckiej najwięcej punktów uzyskali: Julia Śliwińska 48p. ZS nr 2 II LO w Suwałkach, Kacper Hącia 45 p. z I LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Jagna Kruszyńska 44p z Katolickiego Liceum w Piszu. Laureaci będą reprezentowali diecezję ełcką w Łodzi. Jak zauważyła Julia Śliwińska przygotowanie do Olimpiady nie jest czasem zmarnowanym. „Zdobywam wiedzę na tematy, które nie tylko związane są z wiarą, wartościami chrześcijańskimi, ale także mają wymiar społeczny. Mam ogromne wsparcie w rodzicach, przyjaciołach, katechecie, a przede wszystkim w Duchu Świętym. Cieszę się, że ponownie mogę reprezentować diecezję ełcką i moją szkołę w Polsce.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Każdemu uczestnikowi wręczono pamiątkowy dyplom, natomiast laureaci z najwyższymi wynikami otrzymali nagrody

mr