Osoby niewidome i słabowidzące pielgrzymowały śladami Pana Jezusa

W dniach 12-19 listopada 2018 r. grupa 46 osób – członków i sympatyków Polskiego Związku Niewidomych – uczestniczyła w Pielgrzymce do Ziemi Świętej. Wyjazd ten został zorganizowany dzięki ogromnemu zaangażowaniu ełckiego koła PZN, a zwłaszcza pani prezes Alicji Bieleckiej. Naszym przewodnikiem był ks. dr Marek Bednarski – kapłan diecezji ełckiej, biblista, wykładowca Pisma Świętego.

Za nami ponad tydzień wspól­nie spędzo­ne­go cza­su w Ojczyźnie Jezusa, zwanej „Piątą Ewangelią” i wiele duchowych przeżyć. Pielgrzymi twierdzą zgodnie, że były to ich „rekolekcje życia” – niezwykły czas bliskości Boga. Codziennie celebrowaliśmy Eucharystię w niezwykłych miejscach. Trudno opisać słowami, to co czuli uczestnicy pielgrzymki. Większość z nich ma większe lub mniejsze problemy ze wzrokiem, a w związku z tym odbiera świat dzięki innym zmysłom. Często świadomość tego, gdzie się jest i możliwość dotknięcia ręką wyjątkowego miejsca pozwalały doświadczyć głębiej tajemnic naszej wiary.

ks. Ryszard Sawicki

Diecezjalny duszpasterz Osób Niewidomych i Słabowidzących