„PACZKA BEZDOTYKOWA” Caritas Diecezji Ełckiej

W związku ze stanem epidemii w Polsce Diecezja Ełcka i Caritas Diecezji Ełckiej uruchomiły Centrum Kryzysowe. Caritas Polska wsparła nas poprzez przekazanie środków finansowych na zakup produktów żywnościowych do paczek i do naszej jadłodajni dla osób bezdomnych i samotnych. Do ełckiej Caritas trafiają kolejne partie żywności. Pracownicy i wolontariusze przygotowują paczki, które rozwożone są do osób potrzebujących, zwłaszcza starszych i samotnych. Staramy się eliminować bezpośredni kontakt z ich odbiorcami lub ograniczać go do minimum.

W akcję jako pierwszy zaangażował się bp Jerzy Mazur SVD, który wspiera nas duchowo i materialnie. Biskup Ełcki przekazał środki finansowe na zakup 450 paczek i zapewnił o dalszym wsparciu akcji. W dzieło to włączają się chętnie także kapłani i wierni diecezji ełckiej.

Jeśli jesteś osobą, która nie powinna wychodzić z domu i nie masz pieniędzy na żywność lub masz kontakt z osobami, które takiej pomocy potrzebują, prosimy o kontakt z sekretariatem Caritas Diecezji Ełckiej, tel. 87 441 70 00, e-mail: elksekretariat@caritas.pl.

Jeśli chcesz nieść pomoc jako wolontariusz – zgłoś się do nas poprzez wskazany wyżej kontakt telefoniczny lub mailowy. Wolontariuszem akcji „Paczka bezdotykowa” mogą zostać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia, są zdrowe oraz nie przybyły z zagranicy po 15 marca 2020 r.

Akcja „Paczka bezdotykowa” to łatwy i szybki sposób, by wesprzeć potrzebujących bez wychodzenia z domu. Wystarczy przekazać daną kwotę, dzięki której Caritas Diecezji Ełckiej będzie mogła przygotować paczki żywnościowe. Koszt jednej paczki to 45,00 zł. W akcji można wziąć udział przekazując dowolną kwotę na ten cel.

 

Wpłat można dokonywać na konto Caritas Diecezji Ełckiej

PKO BP SA o/Ełk 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369

z dopiskiem Paczka bezdotykowa.

 

Do włączenia się w akcję zachęcamy instytucje i firmy, a także osoby indywidualne. Wsparł nas już Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych (222 paczki). Dziękujemy Panu Pawłowi Surawskiemu z firmy „Karmelek” za włączenie się w pomoc i przekazywanie chleba po kosztach własnych. Zapraszamy do poszerzenia grona darczyńców „Bezdotykowej paczki”. Wesprzyjcie nas finansowo lub materialnie poprzez przekazanie żywności i środków czystości.