Pamiętali o zapomnianych grobach

Jak co roku przed uroczystością wszystkich świętych i wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, wolontariusze Szkolnych Kół Caritas zaangażowali się w sprzątanie zaniedbanych grobów. 90 młodych, pełnych zapału i chęci ludzi uczestniczyło w dniach 26 – 27 października w pracach porządkowych na ełckim cmentarzu. Wolontariuszom udało się uprzątnąć m.in. groby małych dzieci i żołnierzy poległych podczas I-szej wojny światowej. Akcję zorganizowaną przez Caritas Diecezji Ełckiej poprzedziła wspólna modlitwa za zmarłych, których szczątki spoczywają na Cmentarzu Komunalnym w Ełku. W koordynowaniu podjętych prac i użyczeniu potrzebnych narządzi z ramienia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych uczestniczył p. Stanisław Anuśkiewicz. Ełcka Caritas zapewniła podstawowe rzeczy potrzebne przy sprzątaniu: rękawiczki, worki itp.

Działanie miało na celu kształtowanie postaw prospołecznych oraz uwrażliwienie młodego pokolenia na szacunek dla zmarłych i cmentarza jako miejsca ich spoczynku. Widać było ogromne zaangażowanie młodzieży, która sprzątając analizowała również napisy na nagrobkach: imiona, nazwiska, wiek zmarłych oraz umieszczone na nich epitafia i sentencje. Młodych ludzi wzruszał szczególnie widok dziecięcych nagrobków. Nie było żadnego narzekania czy marudzenia, lecz pełne oddanie na rzecz podejmowanej pracy woluntarystycznej. Pierwszego dnia po zakończonej akcji udaliśmy się na ciepłą herbatę i kiełbaski pieczone przy ognisku w Centrum Edukacji Ekologicznej. Wszyscy zgodnie potwierdzili swój udział w kolejnych podobnych działaniach.

Gorące podziękowania kierujemy do wolontariuszy, towarzyszących im nauczycieli oraz dyrekcji szkół. Czynny udział w akcji wzięli uczniowie i opiekunowie z następujących placówek oświatowych: Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku z p. Justyną Radaszewską, Zespołu Szkół Sportowych w Ełku z p. Eweliną Flak, Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z p. Beatą Czaplicką, Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku z p. Hanną Gutowską i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Oddziałów Gimnazjalnych w Nowej Wsi Ełckiej z p. Ewą Aurorą-Kędzierską.

Ryszard Sawicki

Wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ds. formacji i wolontariatu