Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

nowenna 1 sobot po peregrynacji2

Start > Parafie > Parafie > Studzieniczna - Parafia p.w. Matki Bożej Szkaplerznej
Parafie Diecezji Ełckiej

Studzieniczna - Parafia p.w. Matki Bożej Szkaplerznej


Studzieniczna 10
16-301 Studzieniczna
Telefon: (87) 643-31-43 , 643-47-69

Rys historyczny: Pierwsza wzmianka historyczna o Studzienicznej pochodzi z 1740 r. i łączy się z kultem obrazu Matki Bożej. Pierwszy pustelnik jest anonimowy. Bardziej znaną postacią jest Wincenty Morawski, który około 1770 r. wzniósł pierwszą drewnianą kaplicę. W 1847 r. wybudowano obecny Kościół. W 1872 r. zbudowano na 64 palach dębowych obecną Kaplicę Matki Bożej. Początkowo parafia należy do parafii w Szczebrze. W 1873 r. Biskup Sejneński Ks. Biskup Piotr Paweł Wierzbowski powołuje do życia jako samodzielną parafię.17 września 1995 r. następuje akt koronacji obrazu Matki Bożej Studzieniczańskiej Matki Kościoła. Aktu koronacji dokonał ks. Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski przy współudziale Abp. Józefa Kowalczyka – Nuncjusza Apostolskiego, ks. Abp. Edmunda Piszcza – Metropolity Warmińskiego, ks. Bpa Juliusza Paeca – Biskupa Łomżyńskiego, ks. Bpa Juozasa Żemartisa z Mariampola, ks. Bpa Wojciecha Ziemby – Biskupa Ełckiego i ks. Bpa Edwarda Samsela – Biskupa pomocniczego Ełckiego.

Wyposażenie kościoła: W ostatnich 10 latach świątynię odnowiono. Zmieniono deski szalunkowe zewnętrzne. Położone są deski pionowo w całości. Kościół od zewnątrz został ocieplony ekofibrem. Ten sam środek użyto do ocieplenia sufitu.

Ołtarz główny przedsoborowy w stylu późnego baroku. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Świętej Rodziny. Po bokach ustawione są figury św. Piotra i św. Pawła z okresu XVIII wieku. Ołtarz soborowy, ambonka, chrzcielnica sedilla wykonane z dębu w jednym stylu przez Jerzego Domańskiego z Augustowa wg projektu Barbary Sarny z Białegostoku w 2007 r. Na prezbiterium zabytkowy konfesjonał z amboną. Przez środek Kościoła wyłożono dębowy chodnik. Dwa konfesjonały i ławki są sosnowe pomalowane sadolinem. Organy 9-głosowe wykonane w 1910 r. Kościół oświetlony jest starymi żyrandolami. Jeden z nich wykonano z rogów jeleni i łopat łosia.

Msze święte: dni powszednie: 1900 (od września do maja 1700); niedziele: 920, 1100, 1245 (kaplica w Płasce), 1900 (od września do maja 1700); święta zniesione: 1100, 1530 (kaplica w Płasce), 1900 (od września do maja 1700); Kaplica Sióstr Rodziny Maryi w Studzienicznej: niedziele i dni powszednie: 700

Grupy parafialne: ministranci, schola, grupy Żywego Różańca

Odpusty: Zesłanie Ducha Świętego, Matki Bożej Szkaplerznej – 16 lipca, św. Anny – 26 lipca, Rocznica koronacji – 17 września

Plebania: Zbudowana po II wojnie światowej. Nieustannie dostosowywana jest do wymogów współczesności. Oszalowana w 2006 r. deskami z modrzewia. Należy do nielicznych plebanii w Polsce, w której gościł Jan Paweł II.

Księgi parafialne: od 1945 r., kronika parafialna również od 1945 r.

Inne obiekty sakralne:

1. Kaplica Matki Bożej, zbudowana w 1872 r. na 64 dębowych palach. Użyto cegły i zaprawy, które były używane do budowy śluz Kanału Augustowskiego. Przy Kaplicy są dwie tablice. Pierwsza poświęcona Wincentemu Morawskiemu. „KAPŁANI BOGA pamiętajcie o mnie tego miejsca fundatorze Wincentym grzeszniku". Drugą tablicę wmurowano w 2004 r. poświęcona ks. Biskupowi Edwardowi Samselowi. W 2000 r. odsłonięto Pomnik Jana Pawła II. Przedstawia on postać Ojca Świętego Jana Pawła II jako pielgrzyma. Pomnik stoi na styku wody z lądem. Autorem pomnika jest pan prof. Czesław Dźwigaj.

2. Kaplica w Płaskiej p.w. Miłosierdzia Bożego zbudowana w 1982 r. Budowniczym kaplicy był ks. Mieczysław Gołaszewski.

Cmentarz: Od 1873 r. W 2003 r. powiększono cmentarz o 9910 m2. Lasy Państwowe przekazały nieodpłatnie tereny leśne. Cmentarz ogrodzono nowym drewnianym ogrodzeniem.

Domy zakonne: Siostry Rodziny Maryi sprowadził do Studzienicznej w 1928 r. ks. Konstanty Poczkajtis. Przed wojną opiekowały się sierotami oraz uczyły dzieci religii w Kolnicy, Dalnym Lesie i Macharcach. Od 1945 r. opiekują się dziewczynkami głęboko upośledzonymi umysłowo.

Przedszkola i szkoły: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Płaskiej

Szpitale i Domy Opieki: Dom Opieki Społecznej dla dziewczynek Sióstr Rodziny Maryi

Z parafii pochodzą: Ks. Konstanty Roszkowski, Ks. Florian Klewiado, Ks. Zenon Wiśniewski, Ks. Franciszek Lesiecki, Ks. Marek Sewestynowicz, S. Zofia Dobrowolska RM, S. Czesława Baranowska RM

Do parafii należą miejscowości: Dalny Las, Gorczyca, Augustów Lipowiec, Macharce, Płaska, Podmacharce, Przewięź, Sajenek, Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka, Wojciech.


9:20
11:00
  
RSS Feeds

Zobacz również..

Szlak Papieski - Ełk - Wigry  karmel caritas millenium   ksm1

COD-logo WANE  

    logo LSO  martyria_lg

   logo szafarzy