„Pasja oczami Marii Magdaleny” w Filipowie – zaproszenie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie ma zaszczyt zaprosić Państwa na inscenizację, pt. „Pasja oczami Marii Magdaleny”, która zaprezentowana zostanie 14 kwietnia br. (niedziela), ok. godz 18:00 (tj. po mszy św. o godz. 17:00) w kościele WNMP w Filipowie.

„Pasja oczami Marii Magdaleny” to spektakl, który pokazuje najważniejsze wydarzenia z ostatnich dni życia Jezusa Chrystusa. Widzowie spektaklu będą świadkami uroczystego wjazdu do Jerozolimy, zdrady Judasza, Ostatniej Wieczerzy, modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, aresztowania Jezusa i procesu przed Piłatem. Będą mogli przeżyć przejmującą drogę krzyżową zakończoną ukrzyżowaniem i śmiercią Mesjasza, a wreszcie radować się jego zmartwychwstaniem. Wszystko to opisane będzie z perspektywy naocznego świadka wydarzeń – Marii Magdaleny.

W inscenizacji wystąpią członkowie działającego przy GOKiS Młodzieżowego Teatru Sensu, ale także młodzież szkolna, przedstawiciele lokalnych władz i mieszkańcy gminy Filipów, którzy nie należą do grupy teatralnej, ale zgodzili się zaangażować w realizację projektu i w nim wystąpić! Główne role zagrają: Hubert Rudziewicz (Jezus), Ola Orchowska (Maria Magdalena), Kamil Gużewski (Judasz), ks Robert Wielgat (Kajfasz), Adam Pszkowski (Arcykapłan), Radosław Pszkowski (Piotr) i Andrzej Kowalczuk (Piłat). Zobaczyć będzie można także, m.in. Wójta Gminy Filipów – Tomasza Rogowskiego (Jan), Przewodniczącego Rady Gminy Filipów – Wiesława Wołosewicz (Szymon Cyrenejczyk) oraz radnych Gminy Filipów jako uczniów Jezusa.

Inscenizacja „Pasja oczami Marii Magdaleny” poprzedzona zostanie kilkunastominutowym występem zespołu dziecięco-młodzieżowego Przy Pianinie, który wykona pieśni wielkopostne.

Mamy nadzieję, że zaszczycicie nas Państwo swoją obecnością!