Pasterka w katedrze ełckiej

„Boże Narodzenie wyzwala nas z niewoli egoizmu, indywidualizmu, życia tylko dla siebie i uzdalnia nas do miłości, do miłości Boga i bliźniego. A najwspanialszym aktem miłości bliźniego jest głoszenie mu Dobrej Nowiny, że Bóg przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia” – mówił bp Jerzy Mazur, który przewodniczył pasterce w ełckiej katedrze.

Jak co roku, w nocy z 24 na 25 grudnia, w katedrze ełckiej, odprawiona została uroczysta Msza św. zwana Pasterką. Uroczystość zgromadziła liczne grono duchowieństwa i parafian. Po Eucharystii w procesji biskup ełcki Jerzy Mazur zaniósł figurkę Dzieciątka do żłóbka.

W homilii biskup ełcki podkreślił, że radość świąt Bożego Narodzenia rodzi się z faktu doświadczenia bliskości Boga i Jego Miłości. „Boże Narodzenie mówi, że nie jesteśmy sami. Uwierzcie jeszcze bardziej, że Jezus Chrystus przyszedł na świat dla naszego zbawienia. Przyjmijcie Jezusa Chrystusa jak Pana i Króla swego serca. Przylgnijcie do Niego, bo tylko wtedy potraficie zrezygnować z siebie dla drugiego człowieka. Uczyńcie to z miłości, którą przyniósł na świat Jezus Chrystus, bo On jest Miłością” – zachęcał kapłan.

Nawiązując do hasła tegorocznego światełka betlejemskiego, biskup zachęcił do modlitwy za tych, którzy oddalili się od Chrystusa. „Uwierzmy, że Chrystus, który jest Światłem, jest w nas. Wzbudzam intencję, aby ci, którzy są jeszcze daleko od Chrystusa dostąpili łaski poznania, nawrócenia i uznania, że Jezus Chrystus jest Jedynym Zbawicielem świata” – mówił pasterz diecezji.

W homilii bp Jerzy Mazur wskazywał, że „to szatan prowadzi człowieka do zerwania więzi z Bogiem i tym samym zamyka go w niewoli lęku. Dzisiaj są obecne ciemności, które są narzucane przez niechrześcijan, tych, którzy walczą z Kościołem, z Bogiem, promujące styl życia jak gdyby Bóg nie istniał. Tylko Jezus Chrystus wyprowadza człowieka z niewoli grzechu, z ciemności i wprowadza do domu dzieci Bożych”- napominał biskup.

Zgromadzonym wiernym biskup życzył miłości, jedności i pokoju. „Bądźmy dla siebie dobrzy, bo zło zwycięży wtedy, kiedy dobrzy ludzie przestaną czynić dobro, kiedy dobrzy ludzie przestaną się miłować i dawać świadectwo prawdziwej miłości. Życzę wam zbawienia…”

Po Mszy św. wierni zgromadzeni w katedrze przełamali się opłatkiem, składając sobie życzenia.
Okres Bożego Narodzenia kończy się Niedzielą Chrztu Pańskiego.

rr