Peregrynacja Relikwii Św. Stanisława Kostki w Diecezji Ełckiej

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodni Księża
Od 11 marca rozpocznie się w diecezji zapowiadana, peregrynacja relikwii
św. Stanisława Kostki. Program peregrynacji został Księżom przekazany podczas spotkań
rejonowych. Jest również dołączony do tego maila, a także znajduje się na stronie
www.genezaret.elk.pl.
Peregrynacja rozpoczyna się wieczorną Mszą św. z udziałem młodzieży. Po niej
przewidziana jest adoracja. Opracowany został modlitewnik, który ma służyć pomocą
w przygotowaniu tego etapu peregrynacji. Modlitewnik w formie elektronicznej znajduje się
w załączniku. Kolejny dzień (do południa) to czas peregrynacji relikwii w szkołach, które
znajdują się na terenie parafii. To, czy spotkanie młodzieży szkolnej odbędzie się w tym dniu
w szkole, czy w kościele, zależy od ustaleń parafii z dyrekcjami szkół. Za przygotowanie
programu szkolnego odpowiadają katecheci.
Za koordynację peregrynacji relikwii w poszczególnych dekanatach i między
dekanatami (w tym za ustalenie czasu i sposobu przekazywania ich z parafii do parafii)
odpowiadają dekanalni referenci ds. duszpasterstwa młodzieży.
Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę!

Ks. Łukasz Różycki
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

Program peregrynacji:

Kalendarium peregrynacji relikwii św. Stanisława Kostki – cz.1 (1)

Kalendarium peregrynacji relikwii św. Stanisława Kostki – cz.2

Materiały do pobrania:

Materiał-peregrynacja