Pielgrzymka dekanatu węgorzewskiego do Gietrzwałdu

Wierni z dekanatu węgorzewskiego, 8 lipca br., z racji 140 rocznicy objawień pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Pielgrzymkę zorganizowali i jej przewodniczyli księża proboszczowie: z Olszewa Węgorzewskiego – ks. Tadeusz Krzywiński, z Węgielsztyna – ks. Zbigniew Chmielewski oraz z Pozezdrza – ks. Krzysztof Karbowski. Uczestnikami były osoby z parafii wymienionych księży oraz z parafii w Budrach. Oprócz Gietrzwałdu w programie pielgrzymki znalazły się sanktuaria warmińskie: pasyjno-eucharystyczne w Głotowie i Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym.

Gietrzwałd stał się miejscem przypomnienia o potrzebie codziennego odmawiania różańca, a jednocześnie ukazania wyższości Eucharystii nad innymi modlitwami, nawet różańcem. Tutaj oprócz zwiedzania sanktuarium głównym punktem programu była Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika, Biskupa Radomskiego. Hierarcha w słowie Bożym przypomniał przesłanie objawień maryjnych w tym miejscu. Zaznaczył m.in., że Msza Św. jest ważniejsza nawet od różańca.

Drugie miejsce pielgrzymkowe, jakim było Głotowo przyczyniło się do pogłębienia rozumienia wartości Eucharystii. O cudzie eucharystycznym, który miał tam miejsce opowiedział ks. dr Marek Proszek. Tutaj pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie drogi krzyżowej, któremu przewodniczył ks. Tadeusz Krzywiński z Olszewa Węgorzewskiego.

Stoczek Klasztorny to z jednej strony sanktuarium maryjne, ale także miejsce więzienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Po krótkiej modlitwie przed wizerunkiem Matki Bożej pielgrzymi zwiedzili muzeum poświęcone jego osobie.

Dekanalne pielgrzymowanie stało się okazją do wspólnej modlitwy. Nie ulega wątpliwości, że była to także dobra okazja do integracji wiernych z poszczególnych parafii i ukazania piękna jedności Kościoła.

Ks. dr Zbigniew Chmielewski

Proboszcz w Węgielsztynie