Pielgrzymka do Ziemi Świętej z diecezjalnym miesięcznikiem MARTYRIA

Ziemia Święta: program i umowa – do pobrania -:)

Termin:28.03– 04.04. 2017 roku.

Cena 560 USD + 1300 PLN

Kontakt: ks. Krzysztof Zubrzycki, Redaktor Naczelny Miesięcznika „Martyria”

tel. 730383940

e-mail: ks-zubrzycki@wp.pl

Szczegółowy program pielgrzymki:

1 dzień

Zbiórka uczestników na lotnisku. Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki w lotniskowej kaplicy. Przelot zgodnie z rozkładem lotów. Przylot do Izraela w godzinach wieczornych. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu w Betlejem. 1 nocleg.

2 dzień

Śniadanie. Przejazd do Cezarei: zwiedzanie ruin rzymskiego akweduktu. Następnie przejazd do Hajfy: kościół Stella Maris, klasztor Karmelitański, panorama na ogrody Bahajskie i zatokę Hajfa. Msza św. Wjazd taksówkami wieloosobowymi (tzw. szerut taxi) na górę Tabor. Następnie przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus przemienił wodę w wino: dla chętnych możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina. Przejazd do hotelu w Nazarecie. Obiadokolacja. 2 nocleg.

3 dzień

Śniadanie. Zwiedzanie Nazaretu: Bazylika Zwiastowania i dom św. Józefa, gdzie mieszkała Święta Rodzina. Przejazd dookoła Jeziora Galilejskiego: Góra Błogosławieństw, Tabha – miejsce cudownego rozmnożenia ryb i chleba oraz miejsce prymatu Piotra, Kafarnaum: Dom Piotra i stara synagoga, rejs po Jeziorze Galilejskim z modlitwą, śpiewaniem i tańcami. Msza św. Dla chętnych możliwość degustacji ryby św. Piotra (ok. 20 USD/os). Powrót do Betlejem. Obiadokolacja. 3 nocleg.

4 dzień

Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem – Bazylika Narodzenia Pana Jezusa. Kościół ten powstał w miejscu narodzenia Jezusa i jest najstarszym czynnym kościołem na świecie, Grota Mleczna, Grota św. Hieronima w kościele św. Katarzyny, Pole Pasterzy – gdzie aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa. Msza św. Przejazd do Ein Karem (kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela). Muzeum Holokaustu: YadVaszem. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 4 nocleg.

5 dzień

Śniadanie. Wyjazd autokarem na Górę Oliwną – panoramiczny widok na Wzgórze Świątynne oraz mury Starego Miasta. Następnie zwiedzanie kościoła Pater Noster – Ojcze Nasz, Kościół Dominus Flevit (Pan zapłakał), Ogród Oliwny – Getsemani i Bazylika Męki Pańskiej, kościół grobu Maryi. Msza św. Góra Syjon – Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz grób króla Dawida. Kościół In Galicantu. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 5 nocleg.

*Dla chętnych zwiedzanie „Jerozolimy nocą” (ok. 25 USD/os): w programie przejazd przez dzielnice ortodoksyjnych Żydów – Mea Shearim, Menora pod Knesetem, panorama wieczorna na oświetlone Stare Miasto oraz przejście przez Dzielnicę Żydowską Starego Miasta pod Ścianę Płaczu.

6 dzień

Śniadanie. Przejazd do kanionu Wadi Qelt (panorama), Jerycho (najstarsze miasto świata) – krótki postój pod Qarantal – Góra Kuszenia Jezusa oraz zdjęcia pod drzewem Sykomora (możliwość wjazdu kolejką linową na G. Kuszenia do Klasztoru Kuszenia – 15 USD/os). Msza św. Plażowanie i kąpiel w Morzu Martwym na prywatnej plaży (największa depresja na świecie – 417 m n.p.m.), a następnie Qumran – panorama na groty, gdzie znaleziono słynne zwoje Pisma Świętego. Wizyta nad Jordanem w prawdziwym miejscu chrztu Chrystusa – Kacar El Jahud. Następnie Betania: kościół i grobowiec Łazarza. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 6 nocleg.

7 dzień

Śniadanie. Wyjazd do Jerozolimy. Przejście przez bramę Św. Szczepana, Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, Droga Krzyżowa (nabożeństwo) od miejsca skazania Jezusa – Via Dolorosa – do Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. Zwiedzanie Kotel Maarawi (Ściana Płaczu). Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 7 nocleg.

8 dzień

Śniadanie. Transfer na lotnisko . Przelot zgodnie z rozkładem lotów.

 

Świadczenia:

  • bilet na samolot, w Izraelu przejazdy autokarem klasy LUX:  klimatyzacja, barek, WC, wideo,
  • 7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji,
  • realizacja programu religijnego i turystycznego,
  • opieka duchowa Księdza, opieka pilota, usługi przewodnickie
  • bilety wstępów: do zwiedzanych obiektów,
  • ubezpieczenie: NNW, KL, BP.
  • Dopłata za pokój jednoosobowy 180$

 

Warunki ubezpieczenia:

  1. Organizator informuje Uczestników o możliwości dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy w każdym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Takie ubezpieczenie gwarantuje zwrot pełnych kosztów rezygnacji w każdym terminie z pielgrzymki. Brak tego ubezpieczenia powoduje utratę wpłaconych Organizatorowi zaliczek w przypadku rezygnacji z wyjazdu.
  2. Pakiet ubezpieczenia ujęty w Świadczeniach nie zawiera ubezpieczenia kosztów leczenia ( KL) będących następstwem chorób przewlekłych.