Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę 2017

Potrzebna jest wielka modlitwa w rodzinie i za rodziny, o ochronę życia nienarodzonych, trzeźwość w rodzinie – apelował na Jasnej Górze bp Jerzy Mazur. Biskup ełcki przewodniczył Mszy św. na jasnogórskim szczycie na zakończenie dwudniowej 33. Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin. Na zakończenie liturgii małżeństwa odnowiły swoje ślubne przyrzeczenia.

W homilii ordynariusz ełcki zdiagnozował, że największą chorobą naszych czasów jest obojętność, która prowadzi do zwyrodnień i kryzysów w obszarze życia małżeńskiego, rodzinnego i społecznego. Zachęcał, by świadectwem przezwyciężenia obojętności stały się: włączenie w wielką modlitwę wpisaną w inicjatywę „Różaniec do granic”, w obywatelski projekt „Zatrzymaj aborcję” i obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę oraz propagowanie trzeźwości i abstynencji w naszym narodzie.

– Jesteśmy tutaj, by odzyskać radość z wiary i entuzjazm w przekazywaniu wiary – mówił bp Mazur. Kaznodzieja zauważył, ze żyjemy w bardzo szczególnym okresie dziejów, obserwujemy, jak w rodzinach słabnie wiara i zanika modlitwa, jesteśmy świadkami, jak wielu ludzi ochrzczonych opanowała obojętność, która prowadzi odo odrzucenia Boga, przykazań i Ewangelii, Kościoła i łask płynących z sakramentów.

– Obojętność jest prawdziwym złem naszych czasów, choroba, która dotyka wielu ludzi –ocenił ordynariusz ełcki. – Jesteśmy świadkami ataku na małżeństwo i rodzinę – mówił, wskazując na „plagę rozpadu małżeństw, rozwiązłość, rozłąkę spowodowaną wyjazdami za pracą, lekceważenie podjętych zobowiązań małżeńskich i rodzinnych, poszukiwanie tego, co użyteczne i natychmiastowe”.

Zdaniem kaznodziei wśród skutków obojętności należy upatrywać życia w związkach niesakramentalnych, kultu pieniądza, stawiania na alkohol, narkotyki czy seks, obojętności prowadzącej do zabijania nienarodzonych oraz do życia w nienawiści i zakłamaniu, wybiórczego traktowania przykazań, braku poszanowania dla niedzieli jako Dnia Pańskiego, kiedy to wielu „zamiast na Mszę św. udaje się na bazar”.

Hierarcha podkreślił, że widać symptomy tego, że żyjemy w czasach, kiedy Szatan „rzuca Bogu straszne i ostateczne wyzwanie. – Chce powstania anty-stworzenia, które ludzie uznaliby za lepsze od tego, które wyszło z ręki Boga. Dlatego uderza w fundament Stworzenia, jakim jest życie i rodzina. Dlatego dąży się do uznania aborcji za prawo człowieka, dąży się do zrównania związków homoseksualnych z małżeństwami” – wyjaśniał bp Mazur. – Wobec tych zagrożeń, nie traćmy jednak nadziei – wołał kaznodzieja. Stwierdził, że odnowa idzie przez rodzinę, która żyje Eucharystią, słucha Słowa Bożego, nim żyje i je głosi.

Kaznodzieja apelował do rodziców, by domy stawały się miejscem ewangelizacji – To wy, jako rodzice jesteście pierwszymi misjonarzami dla swoich dzieci – tłumaczył duchowny i zachęcał, by rodzice spotykając się sami z miłością Chrystusa, dzielili się pięknem tego spotkania z dziećmi, sąsiadami, współpracownikami, ludźmi pogubionymi, tymi, którzy Chrystusa nie znają. Bp Mazur zapraszał małżonków, by włączali się w „zryw misyjny Kościoła”. Przypomniał także, ze ojciec i matka są zobowiązani do „dawania Boga” swoim dzieciom, a głoszenie Dobrej Nowiny i wzywanie do nawrócenia są „odpowiedzią na wszystkie zagrożenia wolności ludzkiej, wszystkie problemy, wszystkie ataki i manipulacje”.

Hierarcha wezwał rodziny do regularnej modlitwy. Wskazał zwłaszcza potrzebę modlitwy za młode pokolenie. – Prośmy Maryję, abyśmy mogli odrzucić obojętność i pomagajmy innym w jej odrzuceniu – prosił hierarcha. Zachęcał, by świadectwem tego odrzucenia stały się także: włączenie w wielką modlitwę wpisaną w inicjatywę „Różaniec do granic”, w obywatelski projekt „Zatrzymaj aborcję” zakazujący aborcji eugenicznej i obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, propagowanie trzeźwości i abstynencji w naszym narodzie, nasza gotowość życia Ewangelią i głoszenia Ewangelii.

Bp Mazur podziękował tym , którzy tworzą dobro dla naszych rodzin, a „takim dobrem jest program „Rodzina 500+” i inne programy – Wypraszajmy im dar odwagi, przeciwstawiania się złu i temu, co do zła prowadzi. Jakże potrzebna jest wielka modlitwa w intencji życia, małżeństw i rodzin naszej Ojczyzny, aby były Bogiem silne i stawały się domowymi kościołami. Jakże bardzo potrzebna jest modlitwa w intencji powołań z waszych rodzin do małżeństwa, kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego – wołał na zakończenie homilii ordynariusz ełcki.

Mszę św. koncelebrował bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady do spraw Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski oraz bp Romuald Kamiński, koadiutor diecezji warszawsko-praskiej.

Podczas Mszy świętej nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego, a także zawierzenie małżeństw i rodzin Matce Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski.

źródło: http://niedziela.pl/artykul/31295/Bp-Mazur-do-malzenstw-i-rodzin-na-Jasnej

Homilia bp. Jerzego Mazura: 17.09.24 – Homilia – Jasna Góra.org

fot. biuro prasowe Jasna Góra