Pielgrzymka mężczyzn do Drygał

Około stu mężczyzn z Ełku i okolic oraz z Białej Piskiej, wraz ze swoimi duszpasterzami, pielgrzymowało  dziś do parafii pw. MB Częstochowskiej w Drygałach. Była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa duszpasterska dla mężczyzn z terenu diecezji ełckiej. Trud pielgrzymkowy wpisywał się w doroczny odpust tejże parafii. Uroczystej Mszy św. i modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

– Chce wam powiedzieć, że w stulecie urodzin św. Jana Pawła II rozpoczynamy pielgrzymowanie mężczyzn, ojców i młodzieńców. Niech Drygały staną się takim miejscem corocznego pielgrzymowania zawsze w ostatnią niedzielę sierpnia – mówił bp. Mazur podczas homilii. – Ona – Matka, zawsze prowadzi nas do Jezusa i wskazuje na Jezusa. A my także i dzisiaj wołamy: „Maryjo prowadź, bo Ty znasz drogę. (…) Maryja dzisiaj staje przed Jezusem w naszych sprawach, w naszych potrzebach i Go prosi. A Jezus nie odmówi Matce. Maryja jest z nami i chce nam pomagać.” – dodał.

– Pogoda zniechęcała mnie do tego, żeby rano wstać i udać się na pielgrzymkę. Pada, zimno – zostanę w domu. Jednak Pan Bóg upomniał się o siebie i to skutecznie. „Tam czeka na ciebie twoja Matka” – te słowa miałem w sercu i one nie dawały mi spokoju. Ogarnąłem się i jestem. Nie było łatwo, ale swój trud ofiarowałem za świętość swojej rodziny, szczególnie teraz, gdzie jesteśmy jako rodzina bardzo atakowani – mówił pielgrzym Wojciech z Ełku.

– Tu chodzi o świętość konkretnego, męskiego serca. Jestem tu, bo chce być święty i o tę świętość zawalczyć chce dla swojej rodziny – mówi Piotr z Białej Piskiej.

– Jesteście żołnierzami Chrystusa. Chrystus was potrzebuje. Maryja was potrzebuje. Trzeba nam się obudzić. Czas na ciężką pracę w Imię Boga! Honoru i Ojczyzny! – wołał do zebranych ordynariusz ełcki. Podkreślił, że to co przeżywamy w kościele winniśmy nieść innym, tym, którzy do kościoła nie chodzą, którzy przestali się modlić, którzy opuścili Chrystusa. – Jezus nas posyła do nich, by dzielić się radością Ewangelii. Bądźmy uczniami, misjonarzami. Nie wszystkich nawrócimy. Jezus też nie wszystkich nawrócił, nie przekonał. Ale jeszcze pozostaje modlitwa i pokuta do czego Maryja nas zachęca. Nawracajcie się, czyńcie pokutę, odmawiajcie różaniec. Głoś Go w rodzinie, miejscu pracy, miejscu przebywania (…) Żyj Chrystusem i dziel się radością spotkania
z Chrystusem –  zachęcał zebranych biskup.

– Dzisiejszy świat potrzebuje świadków. Stawajmy się nimi w mocy Ducha Świętego. Takiego świadectwa potrzebuje twoja rodzina, żona, dzieci. Potrzebują twojej obecności. Pamiętajcie, że obecność to miłość (…) Wszystko to, czemu poświęcamy samych siebie, ma dla nas ogromna wartość, która przemienia na lepsze nasze życie. Ten, kto poświęca czas dobru, ten staje się lepszym człowiekiem. I odwrotnie: każdy czas poświęcony złu, kończy się tragicznie dla człowieka, bo zbiera tego złe owoce – wskazywał zgromadzonym kaznodzieja.

Bp ełcki zaakcentował również ogromna moc męskiej modlitwy różańcowej.  – Różaniec to modlitwa dla prawdziwych mężczyzn. Męska modlitwa porusza niebo. Różaniec jest skarbem, który trzeba odkryć. Odkrywajcie w mocy Ducha Świętego – prosił pielgrzymów bp Mazur.

Po Mszy św. miało miejsce uroczyste zawierzenie mężczyzn Matce Bożej oraz agapa przygotowana przez parafian. Na czele parafii od 2018 r. stoi ks. dr Maciej Gilewski – proboszcz.

ks. kz