Pisz: Otwarcie wystawy „Zabytkowe szaty liturgiczne Diecezji Ełckiej”

„Niech ta wystawa wyczula nas wszystkich na piękno, aby dzisiaj nie tylko ornaty ale cała liturgia była piękna: śpiewy w kościele, przygotowanie i udział w Eucharystii, aby to wszystko prowadziło do jednego: do wspaniałego, dobrego i pięknego przeżywania spotykania się z Bogiem, wielbienia Boga, jak również otwierania się na Bożą łaskę i Boże miłosierdzie.” – mówił w homilii bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Piszu. Mszą św. zainaugurowano  wystawę „Zabytkowe szaty liturgiczne Diecezji Ełckiej”, którą można oglądać w Muzeum Ziemi Piskiej.

Hierarcha wyraził ogromną wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wystawy, która wkomponowuje się w jubileusz 25 lecia Diecezji Ełckiej. „To wszystko ma miejsce w roku jubileuszowym. Te stare ornaty, jak my je nazywamy, były pewna sztuką. Każdy ornat był ręcznie wyszywany i haftowany, a inspiracje do ukazania tego piękna były czerpane przez tych artystów z Pisma Świętego i tradycji Kościoła. Otwarcie tej wystawy jest inspiracją a zarazem początkiem aby przyspieszyć utworzenie Muzeum Diecezjalnego, żeby te perły, które są gdzieś w zakrystiach w postaci ornatów i innych paramentów liturgicznych a także obrazy zgromadzić w jednym miejscu.” – zauważył pasterz diecezji.

„Modlimy się aby to piękno, które ileś lat temu w tych przepięknych ornatach zostało uwypuklone przemawiało, poruszało nasze serca napełniając je nadzieją i pokojem.” – powiedział biskup.

Mszę św. uświetnił swoim śpiewem piski chór Vox Martis pod dyrekcją Marine Mkrtczjan.

Druga cześć uroczystości od­była się w Muzeum Ziemi Piskiej. Wystawę otworzył ks. biskup Jerzy Mazur oraz dr Aneta Karwowska, dyrektor Muzeum. Materiał na wystawę opracował kilkuosobowy zespół pod kierownictwem dr Anny Sylwii Czyż z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która wygłosiła wykład wprowadza­jący w tematykę wystawy oraz Tomasza Jakubowskiego z Zamku Królewskiego w Warszawie, który oprowadził zebranych po wystawie, zwracając uwagę na najciekawsze elementy.

Najstarsze zbiory datowane są na XIX wiek. Szaty liturgiczne udostępniły parafie z Janówki, Bargłowa Kościelnego, Monkin,  Augustowa, Ełku, Bakałarzewa i Filipowa.

Zwiedzający  zapoznali się ze znaczeniem poszczególnych elementów stroju kapłana. Niezwykle rozbudowana w zabytkowych szatach liturgicznych jest symbolika poszczególnych elementów. Odniesienie do różnych postaci czczonych przez wiernych Kościoła Katolickiego stanowią zarówno kolory szat, jak i ornamenty, którymi zostały udekorowane.

Najciekawszymi eksponatami wystawy są dwie dalmatyki ze zbiorów parafii w Janówce koło Augustowa. Szaty są ozdobione pasami kontuszowymi i wpisują się w XIX-wieczny trend, mając charakter wotów. Na uwagę zasługuje także ornat udostępnio­ny przez parafię p. w. Serca Jezusowego w Augustowie.  Blisko 100 letnia szata, w swojej wewnętrznej stronie ma wypisaną dedykację „Czcigodnemu Kanonikowi Ks. W. Nowickie­mu wdzięczni parafianie Au­gustowscy”. Wotum wiernych z Augustowa jest także inny ornat, na którym Matka Boża otula swym płaszczem miej­scową bazylikę, biorąc ją i jej parafian w matczyną opiekę.

Na wystawie nie zabrakło również ciekawych ornatów nawiązujących swą historią bezpośrednio do naszego regionu. Ekspozycję uzupełniają tablice z opisami oraz grafikami rozbudowującymi prezentowaną tematykę.

Wystawa powstała w ścisłej współpracy z diecezją ełcką. Patronat honorowy objął ks. biskup Jerzy Mazur, a patronat medialny miesięcznik „Martyria”, diecezjalne czasopismo społeczno- kulturalne. Partnerami wystawy zostali poseł na Sejm RP Jerzy Wojciech Małecki, burmistrz Pisza Andrzej Szymborski oraz Dwór Kaliszki.

Ekspozycja będzie dostępna od 27 lutego do 7 maja w godzinach pracy muzeum. Wystawa jeszcze będzie mia­ła miejsce w Ełku i Sejnach.

rr