Podsumowanie zbiórki na rzecz misji w Kamerunie

Liturgiczne wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, która czczona jest jako „Matka Afryki” – choć nigdy nie była na Czarnym Lądzie – to doskonała okazja, aby dokonać podsumowania naszej wspólnej akcji misyjnej. Wielu z Was, podobnie jak dzisiejsza patronka, nigdy nie było w Afryce, ale dzięki tej akcji aktywnie włączyło się w misyjne dzieło Kościoła.

W połowie maja br. zwróciliśmy się do Państwa z prośba o pomoc duchową i materialną dla Siostry Barbary Pillar SAC. Spotkała się ona z Waszą pozytywną odpowiedzią. Dzięki Waszej życzliwości i ofiarności udało się zebrać kwotę 7729,76 zł, którą przekazaliśmy Misjonarce. Fundusze te z pewnością nie pokryją wszystkich potrzeb podopiecznych naszej Misjonarki, nie mniej w jakimś stopniu złagodzą skutki pandemii. Z wielką radością pragniemy podziękować w imieniu naszej Siostry Barbary za dar serca na misje w dalekim Kamerunie. Jesteśmy przekonani, że każdy grosz przyda się szczególnie w tym trudnym czasie pandemii. Mieszkańcy Dume –  miasta, w którym posługuje Siostra Barbara – żyją z dnia na dzień i raczej nie mają dostępu do bieżącej wody ani mydła, a z pewnością nie ma mowy o środkach dezynfekcyjnych. Mieszkają w lepiankach, śpią  w jednym pomieszczeniu, a ich warunki sanitarne są bardzo mizerne…

Dlatego w imieniu Siostry Barbary, prosimy Was też o modlitwę za Nią i Wszystkich Polskich Misjonarzy, którzy trudzą się, by nieść wiarę aż po krańce świata. Niech Dobry Bóg ich Wszystkich strzeże i błogosławi wszystkim, którzy ich wspomagają modlitwą i ofiarą

 

Otrzymaliśmy podziękowanie z Centrum Misyjnego Sióstr Pallotynek za pomoc s. Barbarze Pillar SAC

Centrum Misyjne Sióstr Pallotynek

Warszawa, dn. 11 lipca 2020 r.

W imieniu s. Barbary Pillar SAC, misjonarki z Kamerunu, przesyłamy serdeczne podziękowanie za zorganizowanie zbiórki pieniężnej na pomoc s. Barbarze w jej misyjnych potrzebach. Kierujemy je do Caritas Diecezji Ełckiej a szczególnie do ks. dr Ryszarda Sawickiego, wicedyrektora ds. formacji i wolontariatu.

Dziękujemy także za pomoc ks. Wojciechowi Kotarskiemu, dyrektorowi Wydziału Nauczania Chrześcijańskiego Kurii Ełckiej.

Wszystkim osobom, do których adresowana była prośba o pomoc: księżom, katechetom, Parafialnym Zespołom Caritas, Szkolnym Kołom Caritas, nauczycielom, wychowawcom, uczniom i wszystkim ludziom dobrej woli – przyjaciołom misji – składamy bardzo serdeczne podziękowania za samą ideę akcji i za to, że przyniosła ona wymierne owoce w postaci sumy 7729,76 zł, która jest dla s. Barbary pokaźnym wsparciem.

Niech Pan Bóg wynagradza wszystkim otwarcie na potrzebujących w Kamerunie i niech za dobro świadczone innym darzy Was swym błogosławieństwem.

Referentka misyjna – s. Elżbieta Jastrzębska