Podziękowanie i pożegnanie Biskupa Romualda Kamińskiego

Przewielebni Kapłani,
Czcigodne Siostry Zakonne,
Drodzy Diecezjanie,

W związku z decyzją Ojca Świętego Franciszka, który z dniem 14 września br. mianował J. E. ks. Bpa Romualda Kamińskiego Biskupem Koadiutorem Diecezji Warszawsko-Praskiej przychodzi nam pożegnać Pasterza, który od ponad 12 lat gorliwie wspierał Biskupa Ordynariusza w posłudze duszpasterskiej.

Dnia 5 października w Katedrze Ełckiej pw. św. Wojciecha, o godz. 18.00 bp Romuald Kamiński będzie celebrował uroczystą Mszę św., podczas której jako wspólnota diecezjalna będziemy mieli możliwość wyrazić nasze podziękowanie za wieloletnią posługę Biskupią w diecezji ełckiej i pożegnać Księdza Biskupa przed wyjazdem do Warszawy.
Wszyscy jesteśmy zaproszeni do udziału w tym spotkaniu. Zachęcam do modlitwy za ks. Biskupa Romualda oraz za nasz lokalny Kościół diecezjalny.

Ks. Marcin Maczan – kanclerz Kurii