Pogrzeb Ojca ks. Kanclerza – śp. Wojciecha Maczana

Przewielebni Kapłani, Czcigodne Siostry Zakonne,

Drodzy Diecezjanie,

Z wiarą i nadzieją Życia Wiecznego informujemy, że dnia 12 maja 2019 roku odszedł do Wieczności śp. Wojciech Maczan (l. 69), ojciec Ks. kan. Marcina Maczana – Wikariusza Generalnego i Kanclerza Ełckiej Kurii Diecezjalnej.

Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, będzie sprawowana dnia 15 maja br. o godz. 11:00 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie.

Po Mszy Świętej pochówek na cmentarzu w Węgielsztynie.

Prosimy o modlitwę za śp. Wojciecha Maczana, za ks. Kanclerza Marcina i całą pogrążoną w smutku Rodzinę Zmarłego, a wszystkich dysponujących czasem zachęcamy do udziału w pogrzebie.Requiescant in pace

S. Donata Topa

notariusz Kurii