„Pomagać z sercem” – warsztaty szkoleniowo-formacyjne dla opiekunów SKC

Dnia 10 października 2018 r. w siedzibie Caritas Diecezji Ełckiej odbyły się warsztaty szkoleniowo-formacyjne pt. „Pomagać z sercem”. Wzięło w nich udział ponad 50 opiekunów Szkolnych Kół Caritas i kilku koordynatorów innych form wolontariatu w placówkach oświatowych na terenie diecezji ełckiej.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy. W homilii wygłoszonej podczas Eucharystii ks. Ryszard Sawicki – wicedyrektor ełckiej Caritas ds. formacji i wolontariatu – powołując się na słowa św. Matki Teresy z Kalkuty, przypomniał, że całe credo chrześcijańskie można sprowadzić do dwóch słów: „miłość i miłosierdzie”, a działalność charytatywna należy do podstawowych funkcji Kościoła. Kaznodzieja stwierdził, że doskonałej miłości Boga uczymy się od Chrystusa, któremu mamy pozwalać przemieniać nasze oczy, umysły i serca, abyśmy potrafili dostrzegać Jego oblicze w drugim człowieku.

Po Mszy św. miała miejsce krótka przerwa kawowa. Następnie nauczyciele wysłuchali konferencji ks. R. Sawickiego poświęconej „Wolontariatowi SKC w teorii i praktyce diecezji ełckiej”. Swoje przedłożenie zaczął on od zaprezentowania francuskojęzycznego teledysku pt. „Carmen” – singla autorstwa   Stromae’a, młodego belgijskiego muzyka. Utwór ten w dobitny sposób demaskuje dramat dzisiejszego młodego pokolenia żyjącego w dobie epoki cyfrowej niosącej ze sobą ogromny kryzys relacji społecznych. Alternatywą dla tej pustki jest wolontariat. Prelegent odwołał się do nauczania Kościoła i własnych badań empirycznych wśród opiekunów i wolontariuszy SKC na terenie diecezji ełckiej. Przywołał liczne przykłady charytatywnej aktywności młodych ludzi, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność dotarcia do nich z treściami formacyjnymi. Otwarta formuła spotkania pozwoliła niektórym nauczycielom na podzielenie się z innymi ich dobrymi praktykami w tym zakresie i była okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. Uczestnikom przybyłym z różnych zakątków naszej diecezji dziękujemy za poświęcony czas i pomoc w nakreśleniu perspektyw wolontariatu SKC na najbliższą przyszłość.

ksRyszard Sawicki

wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej

ds. formacji i wolontariatu