Pomoc dla Merveille z Kamerunu

W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, jakim jest październik br., zapraszamy do włączenia się w pomoc misjom. Otrzymaliśmy list od s. dr Barbary Pillar SAC, misjonarki z Kamerunu z prośbą o pomoc jednej z jej podopiecznych. Jest nią 12-letnia Merveille, która w tym roku ukończyła szkołę podstawową, a we wrześniu rozpoczęła szkołę średnią. Dziewczynka w ostatnim roku przeżyła traumę, gdyż jej mama bardzo zachorowała i pod koniec czerwca umarła. Mimo to, Merveille starała się utrzymywać wysoką średnią, bo chciała pójść do szkoły średniej – college COSADO. Teraz opiekuje się nią babcia. Babcia jest po zaleczonej chorobie trądu. Trąd jest tam chorobą ciągle aktualną. Schorzenie uczyniło ją niepełnosprawną (nie ma palców u rąk i nóg). Nie bardzo może zająć się wnuczką, gdyż jak mówi „ze sobą ma wiele pracy”. Szkoła, do której uczęszcza dziewczynka jest oddalona o 4,5 km. Lekcje rozpoczynają się już o godz. 7.00. Merveille  musiałaby wyjść ze swej lepianki przed 6.00. O tej porze w Kamerunie jest jeszcze ciemno. Babcia boi się o wnuczkę i bardzo prosi o pomoc, by mogła być w internacie, ale na to nie ma funduszy. Koszt internatu na rok to 300 000 FC, tj. 458 Euro. W imieniu Merveille i jej babci za pomoc z góry dziękuje s. Barbara.

Ełcka Caritas udostępnia zatem specjalny rachunek do wpłat na wskazany cel. Środki pieniężne na pomoc Merveille z Kamerunu prosimy wpłacać na wyodrębniony rachunek bankowy Caritas Diecezji Ełckiej nr 20 1020 4724 0000 3002 0077 5429 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA) z dopiskiem „Pomagam Merveille z Kamerunu”.