Pomoc Misjonarce w Kamerunie

Drodzy Przyjaciele misji w Kamerunie!

W połowie maja 2020 r. zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o pomoc duchową  i materialną Siostrze Barbarze Pillar SAC. Spotkała się ona z  pozytywną odpowiedzią. Dzięki Waszej życzliwości i ofiarności udało się zebrać kwotę 3002,50 zł, którą wkrótce przekażemy Misjonarce. Fundusze te z pewnością nie pokryją wszystkich potrzeb podopiecznych naszej Siostry, nie mniej w jakimś stopniu złagodzą skutki pandemii. Z wielką radością pragniemy podziękować w imieniu naszej Siostry Barbary za dar serca na misje w dalekim Kamerunie. Jesteśmy przekonani, że każdy grosz przyda się szczególnie  w tym trudnym czasie pandemii. Mieszkańcy Dume –  miasta, w którym posługuje nasza Misjonarka żyją z dnia na dzień i raczej nie mają dostępu do bieżącej wody ani mydła, a z pewnością nie ma mowy o środkach dezynfekcyjnych. Mieszkają w lepiankach, śpią w jednym pomieszczeniu, a ich warunki sanitarne są bardzo mizerne…

Dlatego w imieniu Siostry Barbary, proszę Was też o modlitwę za Nią i Wszystkich Polskich Misjonarzy, którzy trudzą się by zapewnić tym, do których zostali posłani, podstawowe warunki higieniczne i chronić przed zakażeniem. Niech Dobry Bóg ich Wszystkich strzeże, bo tylko On może opanować pandemię.

Dar serca na misje można jeszcze wpłacać do 30 czerwca rachunek bankowy Caritas Diecezji Ełckiej nr 20 1020 4724 0000 3002 0077 5429 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA) z dopiskiem „Pomoc Misjonarce w Kamerunie”.