Pomoc pogorzelcom z Regla

We wtorek, 9 czerwca br., 4-osobowa rodzina ze wsi Regiel w wyniku pożaru straciła dach nad głową. Spalił się wybudowany ich własnymi siłami dom, a tym samym stracili cały dorobek życia. To czego nie zniszczył ogień, uległo zalaniu podczas akcji gaśniczej. Na szczęście rodzina zdążyła się ewakuować, ocalając swoje życie. Nie ustalono jeszcze co było przyczyną pożaru. Budynek mieszkalny nie był jeszcze ubezpieczony. Caritas Diecezji Ełckiej, zaraz po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu, ruszyła z pomocą. Poszkodowanej rodzinie przekazała artykuły spożywcze i sanitarne, środki opatrunkowe, pościel, ręczniki, ubrania. Rodzinie potrzebne jest wsparcie materialne. Znaleźli oni tymczasowe schronienie u krewnych.

Już ruszyła zbiórka na portalu  https://zrzutka.pl/axnvsa. Caritas Diecezji Ełckiej udostępniła swoje konto bankowe nr  29 1020 4724 0000 3302 0027 2369 (PKO BP S.A. O/EŁK). Wpłat można dokonywać na wskazany rachunek z dopiskiem „Pomoc pogorzelcom w Reglu”.