Posiedzenie władz KSM diecezji ełckiej

W sobotę 13 marca obradowały Władze Diecezjalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej. Wspólne posiedzenie dotyczyło aktualnej sytuacji Stowarzyszenia w diecezji oraz planów rozwoju.

Comiesięczne posiedzenie rozpoczęło się omówieniem sprawy przygotowania kandydatów do wstąpienia w szeregi KSM. ‚To już drugi rok, w którym przygotowywać będziemy kandydatów w czasie pandemii. To jednak nie jest przeszkoda- to szansa na nowe formy  i sposoby, których szukamy, udoskonalamy i wdrażamy w naszą KSMową działalność.’ – mówi Agata Święconek, która koordynuje przygotowania kandydatów. Rok 2021 to czas, w którym po raz pierwszy, na terenie diecezji ełckiej gościć będziemy przedstawicieli Krajowej Rady KSM, którą tworzą Księża Asystenci, Prezesi Zarządów oraz Delegaci na Radę Krajową. Spotkanie to odbędzie się we wrześniu w Pokamedulskim Klasztorze na Wigrach. Dla dobrego przygotowania tego wydarzenia od jakiegoś czasu podejmowane są rozmowy, ustalenia. Ważnym aspektem spotkania była praca sekcji działających przy Zarządzie Diecezjalnym – formacyjnej i KSMowiczów 18-30. Ważnym obszarem działania, którego do tej pory nie wykorzystywaliśmy jest formacja starszych KSMowiczów i sympatyków. Przez organizowanie spotkań dla takich osób chcemy pokazać, że KSM nie jest wspólnotą na chwilę, a drogą na lata – mówi Dorota Ciołko. Oprócz spraw związanych z formacją członkowie Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej szukali sposobów na pozyskanie 1% podatku na rzecz KSM.

W trakcie obrad odbyło się również spotkanie z biskupem Adrianem Galbasem. Był to czas spojrzenia na działalność Stowarzyszeni oraz rozmowy na aktualne tematy Kościoła i życia młodych ludzi.

MZ.

Zachęcamy do przekazania młodzieży 1% swojego podatku. KRS – 0000339553 z dopiskiem KSM EŁK. W tym roku zebrane w ten sposób fundusze wykorzystane będą do organizacji diecezjalnego spotkania KSMowiczów.

Osoby, które kiedyś tworzyły KSM, a teraz chciałyby uczestniczyć w spotkaniach w duchu KSM zapraszamy do kontaktu – biuro@ksm.elk.pl.