Poświęcenie kościoła w Żarnowie

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, bp Jerzy Mazur poświęcił świątynię dla parafii pw. Narodzenia NMP w Żarnowie. W homilii przypomniał, że Kościół budują ludzie, którzy od początku uwierzyli, że jest to dzieło Boże.

„Do tworzenia wspaniałego domu rodzinnego potrzebujecie pomocy Kościoła, który was umacnia głoszonym Słowem Bożym, łaskami płynącymi z sakramentów, który się modli. Potrzebujemy kościoła jako budynku, by spotykać się z Bogiem i doświadczyć Jego miłości i miłosierdzia. Tutaj jako wierni tej miejscowości budowaliście i nadal budujecie swoją przyszłość” – stwierdził duchowny.

Przypomniał, że do dobrego życia przygotowujemy się w rodzinie. „Mowy uczymy się w rodzinie. Kochać uczymy się w rodzinie. Wierzyć uczymy się też w rodzinie. Modlić także, dobrze żyć uczymy się w rodzinie. Przebaczać uczymy się w rodzinnym domu. Szanować starszych uczymy się w rodzinie. Tego wszystkiego uczymy się w domu rodzinnym” – wskazywał bp Mazur.

„To dzisiejsze święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny stawia nam pytanie o nasz rodzinny dom. Twórzcie prawdziwy rodzinny dom, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, gdzie panuje radość z narodzin każdego dziecka, gdzie rodzina razem się modli i wychowują się do odpowiedzialności za zbawienie swoje i innych, gdzie przekazywana jest wiara” – nawoływał biskup ełcki .

Biskup wspomniał, że nowo konsekrowana świątynia zbudowana jest z ofiarności parafian i wielu darczyńców. „Jesteście domownikami Boga, bo Bóg Trójjedyny ma tu wśród was, swój Dom. Kościół jest domem Bożym. To wszystko, wasz trud, ofiary, pracę, modlitwy, cierpienia dzisiaj składamy na tym ołtarzu” – dodał hierarcha.

Wezwał wiernych, aby modlili się w świątyni każdego dnia, a szczególnie w niedziele i święta. „Dzięki Eucharystii żyje wspólnota parafialna. Jeśli parafia ma na co dzień pulsować Bożym życiem, Eucharystia musi znaleźć się w jej centrum. Świętujcie niedzielę i nie desakralizujcie jej na targowiskach tego świata. Niech Eucharystia będzie w centrum waszego codziennego życia” – zaapelował pasterz diecezji ełcki.

Ks. Dariusz Drężek, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP wyrażając wdzięczność wszystkim budowniczym przypomniał, że przed II wojną światową ludzie postanowili społecznie wybudować kaplicę murowaną. Niestety wybuchła wojna i podczas działań wojennych kaplica została zburzona. Po wojnie ludność Żarnowa chciała ją odbudować, lecz ówczesna władza ludowa nie wydała zezwolenia. W 1993 r. rozpoczęto budowę nowej, dużej kaplicy murowanej, która obecnie stanowi kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Siewnej. Dnia 30 czerwca 1995r. Biskup ełcki Wojciech Ziemba powołał Samodzielny Ośrodek Duszpasterski pw. Narodzenia NMP w Żarnowie, a 8 września tenże Biskup pobłogosławił kościół rektoralny. Dekretem z dnia 15 czerwca 1998r. biskup ełcki Wojciech Ziemba, erygował Rzymskokatolicką Parafię pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żarnowie, w miejsce dotychczasowego Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii licznie zgromadzeni księża oraz wszyscy obecni dokonali gestu ucałowania ołtarza. Ten gest zazwyczaj wykonują tylko kapłani. Święto parafii zakończono wspólną agapą.

rr

zdjęcia: FotoKadr Małgorzata Chełmińska