Poświęcenie pomieszczeń redakcji „Martyrii”

„Witam serdecznie Państwa na poświęceniu pomieszczeń  redakcyjnych miesięcznika społeczno-katolickiego diecezji ełckiej Martyria. Jest mi niezmiernie miło, jako Redaktorowi Naczelnemu,  gościć Państwa w naszych skromnych progach.

W sposób szczególny chciałbym powitać JE ks. bpa Jerzego Mazura, naszego ordynariusza oraz ks. bpa Romualda Kamińskiego. Jednocześnie dziękuje za ogromne wsparcie przy wydawaniu każdego nr naszego pisma. Dla Redakcji ogromnie ważnym jest wasze błogosławieństwo i dobre słowo oraz każda rada. Niech te filiżanki przypominają  księżom biskupom o naszym diecezjalnym piśmie.

Chciałbym wyrazić również wdzięczność  ks. prał Tadeuszowi Hermanowi,  który wraz z ekipą remontowo-budowlaną wniósł ogromny wkład w tworzenie i udoskonalenie naszej redakcji. Naprawdę z całego serca dziękujemy za okazaną pomoc. Również s. blance dziękuję za pomoc w wyposażeniu naszych biur w sprzęt komputerowy i drukarski. Oczywiście prosimy o jeszcze. Brakuje nam aparatów fotograficznych i dyktafonów, które się niezbędne w prowadzeniu naszej diecezjalnej działalności dziennikarskiej.

Dziękuję za obecność osobom stale piszącym i współpracującym z naszym pismem. Witam:

– Pana Waldemara Brendę wraz z małżonką: naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, który pochyla się nad tekstami w dziale „Z historycznej teki”

– Panią Adrianę Kurasz, która redaguje dział „Z wiara na ty” oraz Panią Monikę Zubowicz, która dba o strony poświęcone młodzieży – Martyria młodym.

– s. Annę Marie Trzcińską, która dziali się z czytelnikami swoim sercem w dziale: Z zakonnego Skarbca.

– Księży: Marcina Sieńkowskiego (dział „Na tropach wiary”), Radosława Rybarskiego (dział: „Na ludzkie dylemty”), Jacka Uchana (dział: „Rodzina zjednoczona na modlitwie”), Dariusza Zalewskiego (dział: „Z proboszczowskiej kruchty”), Ryszarda Sawickiego, Przemysława Zamojskiego, s. Albertynki i s. Karmelitanki, które również współpracują z naszym diecezjalnym pismem.

Witam ks. Jerzego Sikorę, poprzedniego , 18-letniego Redaktora Naczelnego Martyrii.

Moim najbliższym współpracownikom: Pani Monice Rogińskiej i Pani Renacie Różańskiej dziękuję za ogromny wkład w tworzenie tekstów do naszego pisma oraz za koordynowanie wielu poczynań, akcji, uroczystości, gdzie Martyria obejmowała patronaty medialne. Dziękuję też za twórcze pomysły.

Pragnę zauważyć ogromną pracę Pani Korektor Beaty Dobrzyckiej z Pisza. Witam ja serdeczne wraz z mężem i dziękuje za piękną, ubogacającą współpracę.

Witam Pana Dawida Listowskiego, który reprezentuje biuro poselskie Pana Posła Jerzego Małeckiego z Pisza. Pan Poseł również bezinteresownie nas wspiera i współuczestniczy w różnych, organizowanych akcjach z Martyrią.

Pan Marcin Pokropski odpowiada za szatę graficzną naszego pisma. Bardzo mu dziękuję za obecność, cierpliwość i anielskie serce! Panu Danielowi Puławskiemu dyrektorowi drukarni Libra Print z Łomży, dziękuję również za obecność, wsparcie, dobre ceny druku i wywiązywanie się z podejmowanych umów na czas.

Dziękuję Pani Ani za wsparcie, niespodziewane, mobilizujące wizyty.

Witam wszystkich według godności i tytułów na naszej uroczystości.

Naszą ogromną radością jest to, że coraz więcej diecezjan ufa naszemu pismu, przesyłając teksty bądź wyrażając chęć współpracy na polu patronatu medialnego. Jest to dla nas ogromnie ważne. Cieszą nas również listy gratulacyjne od ks. biskupów z terenu całej Polski. Angażując się w tworzenie strony internetowej naszej diecezji, w media społecznościowe typu facebook, również zauważamy, że posiadamy coraz większą rzeszę odbiorców i coraz więcej informacji dociera do naszych domów.

Nasze plany na przyszłość? Pragniemy, żeby Martyria docierała do jak największej ilości rodzin z terenu naszej diecezji i nie tylko. Chcemy z miesiąca na miesiąc być coraz lepszą „tubą” w diecezji, gdzie informujemy o danych wydarzeniach oraz przyczyniamy się do formacji wewnętrznej, do formacji serca. Chcemy żeby informacja szła w parzę z formacją. To jest nasz priorytet. ”

ks. Krzysztof Zubrzycki

Redaktor Naczelny Czasopisma

Społeczno-Katolickiego Diecezji Ełckiej „Martyria”